Systematisk overarbejde – hvad er det, og hvordan håndteres det?

Bestemmelsen om systematisk overarbejde har delt vandene siden vedtagelsen med OK17. Trænger du til en opfriskning af fænomenet, så giver Intempus dig her en beskrivelse af systematisk overarbejde samt en gennemgang af de vigtigste regler. 

 

Hvad er systematisk overarbejde?

 

Der er delte meninger om muligheden for at tildele systematisk overarbejde til sine medarbejdere. Før OK17 havde man ikke noget loft over, hvor mange timer en medarbejder måtte arbejde om ugen. Man så kun på, at gennemsnittet maksimalt var 48 timer om ugen over en fire måneders periode. Du kan læse mere om 48-timers reglen her.

Med OK17 kom der et loft på 42 timers arbejde om ugen, og man kan højst blive tvunget til én overarbejdstime om dagen. Overarbejdet skal således fordeles ud over hele arbejdsugen, hvis man skal nå op på 42 timer.

Overarbejdet må kun lægges indenfor en afgrænset periode på maksimalt 12 måneder, og opsparet afspadsering skal afvikles inden for samme periode. Derudover er der en række regler for blandt andet varsling af overarbejde. Disse kan læses her:

 

Overarbejde skal varsles 4 kalenderdage før den uge, hvor overarbejdet skal udføres.

 
 

Hovedreglen er, at overarbejdet skal afspadseres med timeløn. Derfor tilbageholder virksomheden lønnen til denne afspadsering. Der betales dog et tillæg til timelønnen efter satserne for overarbejde. Dette tillæg udbetales sammen med den resterende løn for den igangværende lønperiode.

 
 

Ja, det er præcis meningen med timerne.
Dine overarbejdstimer gøres op gennemsnitligt. Det betyder, at du på et år i gennemsnit skal have haft 37 timer om uge, imens resten afspadseres efter aftale. Hver gang du har afspadseret dine overarbejdstimer, skal mester forhandle en ny aftale med dig.

 

Kan du og arbejdsgiveren ikke blive enige om, hvornår du skal afspadsere, har sidstnævnte ret til bestemme, men han skal give dig et varsel mindst 6 x 24 timer i forvejen.

Som tidligere nævnt har muligheden for systematisk overarbejde været genstand for en del debat. En af de personer, der både kan se muligheder og udfordringer ved systematisk overarbejde er tømrermester, Jørgen Dalgas Hedeager.

“Problemet er jo, at det er dyrere timer, og de er mere ineffektive, fordi folk er trætte”

Jørgen Dalgas Hedeager fra JDH-Byg i Aarhus er en af de tømrermestre, der godt kunne tænke sig bruge systematisk overarbejde til at lægge sine medarbejderes timer der, hvor efterspørgslen er.

“Jeg har nogle helt vildt dygtige medarbejdere, som servicerer en masse referencekunder, og vi kan ikke bare hive vikarer ind. Det skal være vores egne folk, fordi vi er meget tæt på vores kunder og værner om den kvalitet, vi vil levere.”

“Så når man har stor efterspørgsel fra gode kunder her i højsæsonen og et begrænset arbejdsudbud til rådighed, er det nærliggende at spørge sine medarbejdere, om ikke de kan arbejde alt det, de kan trække i efteråret, og så holde noget mere fri i foråret. Hvis man kan holde motivationen oppe, mens man arbejder nogle ekstra timer i efteråret, så kan man planlægge sin ferie sammen med alle helligdagene i foråret. Det er min tanke og der, hvor jeg ser systematisk overarbejde som en fordel,” siger Jørgen Dalgas Hedeager, som alt i alt har syv ansatte.

Alligevel har han ikke brugt systematisk overarbejde, da han kan mærke en generel utilfredshed med tiltaget blandt sine medarbejdere. Han har en klar fornemmelse af, at skal systematisk overarbejde tages i brug, skal det trækkes ned over hovedet på de ansatte. Det er på ingen måde ønskværdigt, mener Jørgen Dalgas Hedeager, som sagtens kan sætte sig ind i sine ansattes tanker.

“Hvis man uden problemer kunne få fem ekstra effektive arbejdstimer om ugen, så tror jeg godt, det ville kunne løse noget af min udfordring. Problemet er jo, at det er dyrere timer, og de er mere ineffektive, fordi folk er trætte. Hvis man har knoklet røven ud af bukserne som tømrer i 37 timer på en uge, så kan man lige så godt skylle de fem ekstra timer ud i lokummet. Det er lidt hårdt sat op, men har man en 45-årig tømrersvend, der har været på arbejdsmarkedet i 25 år, så tror jeg ikke, han gider mere. Og det kan jeg sagtens sætte mig ind i, men det ændrer ikke på problematikken.”

“Man kan ikke forvente, at der hver uge hele året rundt er arbejde fra syv til fire. Sådan er vores samfund ikke længere, men det tager tid at ændre på i en branche som vores. Vi skal derhen, hvor medarbejderne siger til sig selv, at de også er nødt til at være fleksible – for det forventer de også af arbejdsgiveren,” siger Jørgen Dalgas Hedeager. Han understreger slutteligt, at hvis det er nødvendigt at trække systematisk overarbejde ned over hovedet på sine medarbejdere, vil han ikke gøre brug af det.

 

Hold styr på tillæg og afspadsering med Intempus

Man kommer ikke udenom, at systematisk overarbejde stiller højere krav til lønkørslen. Mængden af overarbejde stiger, og det samme gør puljen af afspadsering, der skal afholdes. Risikoen for fejl på lønsedlen stiger, og dette vil enhver virksomhed naturligvis gerne undgå.

Intempus er indrettet således, at medarbejderne nemt og enkelt kan registrere deres timer (samt meget andet) i vores app. Alt data bliver sendt direkte til lønsystemet, hvor det kan godkendes af bogholderen i virksomheden. Så hvis arbejdstimerne er indberettet korrekt, bliver lønnen også fejlfri, da alle manuelle processer er skåret væk.

Så uanset om du har én eller flere typer af overarbejde med varierende tillæg og afspadsering, kan vi sætte Intempus op, så dine medarbejdere bare skal registrere deres timer i appen. Så sørger vi for, at de får den korrekte løn, og at du overholder overenskomsten.

Samtidig vil du hele tiden have overblik over, hvor stor en pulje afspadsering dine medarbejdere har sparet op, og på den måde står du bedre rustet til at lægge en plan for, hvordan den afvikles.

Mangler din virksomhed en nem og overskuelig måde at holde styr på overtidsreglerog afspadsering? Så kontakt os endelig på 26 390 400 eller læs mere her.