Q1 2017

Responsive design

Intempus Admin får snart et nyt design. Vigtigt i dette redesign er, at Intempus Admin bliver optimeret til alle skærmstørrelser, så både brugere med store skærme og brugere på mobilen får en god oplevelse med Intempus Admin.

Q2 2017

Web- app

Vores web-app skal have et nyt design. Web-appen skal være en hurtig og nem måde for medarbejderne til at hente relevante rapporter over deres arbejde. Endvidere skal det være hurtigere at indberette arbejdet, hvis medarbejderen alligevel sidder ved sin pc.

Q2 2017

Beskedmodul

Fra Intempus Admin vil man kunne skrive til sine medarbejdere, så de får en direkte besked i app'en. Det kunne fx. være en besked om, hvilken sag der skal arbejdes på. Man vil både få mulighed for at skrive individuelle beskeder og fælles beskeder til alle ansatte.

Q2 2017

Presets

I Intempus Admin vil administrator have mulighed for at kunne indstille standardindstillingerne for virksomheden, fx afrundingsfaktor for indberetninger, standard-pauselængde, mødetidspunkt for ansatte og minutinterval ved indberetning.

Q3 2017

Planlægningsmodul

Fra Intempus Admin får man mulighed for at planlægge sine medarbejderes tid på forskellige projekter. Medarbejderne vil kunne se i app’en, hvor der er planlagt arbejde for dem. Det bliver også muligt at lave gentagne begivenheder, der fx. kan bruges, hvis man har en fast ugentlig eller månedlig serviceaftale med en kunde.

Q4 2017

Rapportmodul

I Intempus Admin vil det blive muligt at trække flere rapporter, der er tilpasset din virksomhed. Det kunne fx. være en sygefraværsstatistik på medarbejderne, produktivt vs uproduktivt arbejde, dækningsgrad på projekter etc.<

2018

Automation /Intelligens

I stedet for medarbejderen selv skal huske på, hvad man har lavet og hvornår, vil vi arbejde hen imod, at app’en giver forslag til timeindberetninger. Forslagene genereres på baggrund af placering/GPS, kalenderaftaler, opkaldslog og mønstre i adfærd. Her er det vigtigt at understrege, at vi ikke bliver en overvågningsapp. Denne funktionalitet er kun for at gøre indtastningen hurtigere for medarbejderen.

Har du en god idé?

Og findes den ikke allerede på vores roadmap?
Så indsend din idé ved at udfylde formularen.