Overhold de nye lovkrav med Intempus

Ifølge en ny lov skal alle arbejdsgivere have indført et system til registrering af medarbejdernes arbejdstid inden den 1. juli 2024. Med en nem løsning fra Intempus sikrer I at I overholder alle kravene.

Forstå den nye lov, og hvad den betyder for jer, på 3 minutter

Fravær - app

Hvad skal systemet kunne?

De nye lovkrav til tidsregistrering indebærer, at du som arbejdsgiver skal stille et system til rådighed, så dine medarbejdere kan registrere tid og fravær inden den 1. juli 2024.

Der er metodefrihed i forhold til at vælge, hvordan man imødekommer lovkravene, så længe minimumskravene overholdes:

  • Systemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.
  • Systemet skal kunne måle den daglige og ugentlige arbejdstid for hver enkel lønmodtager.
  • Systemet skal kunne tilgås af medarbejderne, så de eksempelvis kan registrere afvigelser som overarbejdstimer, sygdom og ferie.
  • Oplysningerne i systemet skal gemmes i 5 år.

Vores løsning til jer

Med vores Basispakke får I alt, hvad I behøver for at overholde minimumskravene i den nye lov – i ét smart system til arbejdstidsregistrering. Du og dine medarbejdere får bl.a.:

  • Auto registrering (Automatisk registrering af daglig arbejdstid)
  • Fraværsregistrering
  • Fraværs saldi (gælder ikke overtid, afspadsering, og flex) 
  • Udlægsregistrering
  • Kørselsregistrering
  • Integration til lønsystem

Du kan se læse mere om vores forskellige løsninger og priser her:

Vil du have et nemt system til lovpligtig tidsregistrering? pl

Gør jer klar til fremtiden med digital timeregistrering

Autoregistrering gør arbejdsdagen nem

Med Intempus’ autoregistrering bliver medarbejdernes daglige arbejdstid registreret helt automatisk i systemet, så det eneste de skal gøre er at registrere afvigelser, så som sygdom, ferie, kursus og lignende.

Nem fraværsregistrering

I Intempus app, kan medarbejderne også nemt registrere fravær, indberette kørsel, udlæg, materiel og meget mere.

De har også altid adgang til at se regnskabet over alt fra deres arbejdstid, feriedage og sygetimer til deres overarbejde og afspadsering.

Få det knivskarpe overblik i virksomheden

Uanset hvilken type timeregistrering I har behov for, bliver administrationen gjort nem med det overskuelige administrationsmodul, Intempus Web.

Systemet kan nemt integrere til jeres løn og ERP-systemer, så jeres data nemt kan flyde mellem systemerne og fjerne det administrative dobbeltarbejde. Nemmere bliver det ikke at overholde arbejdstidsreglerne og at styr på tiden og medarbejderne i virksomheden.

+40.000 brugere tager Intempus med på arbejde hver dag

De nye tidsregistreringsregler kort fortalt

Ifølge den nye lov skal alle lønmodtagere registrere deres arbejdstid fra den 1 juli 2024. Formålet med kravet er at implementere EU-Domstolens praksis om registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid med henblik på at sikre at arbejdsgiveren overholder arbejdsmiljøreglerne for arbejdstid, herunder 48-timers reglen, samt at det er dokumenteret i et system.

Helt konkret betyder det, at du som arbejdsgiver har pligt til at indføre et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem”, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt lønmodtager. 

Her kan du læse mere om 48-timers reglen, som den nye lov skal sikre, bliver overholdt:

48 timers reglen

48-timers reglen er skabt til at sikre ordnede forhold for medarbejderne. Reglen siger, at medarbejderen højst må arbejde 48 timer over en syv dages periode i gennemsnit set over en periode på fire måneder – inklusiv overarbejde. Perioder med betalt ferie og perioder med sygefravær medtages ikke i beregningen af gennemsnittet. 

Det er ligegyldigt, hvornår på året de fire måneder ligger. Dog skal det være fire måneder i forlængelse af hinanden. 

Reglen gælder for alle lønmodtagere. Dog er lønmodtagere, der har en overenskomst, som sikrer dem mindst de samme rettigheder som Arbejdstidsloven, undtaget.  

Der står også i loven, at for lønmodtagere, der gennem indgåelse af en individuel aftale har samtykket i at arbejde ud over 48 timer om ugen i gennemsnit, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 60 timer beregnet over en periode på 4 måneder. Under overholdelse af almindelige principper for beskyttelse af lønmodtagernes sikkerhed og sundhed kan det dog af objektive og tekniske grunde og af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse fastsættes i den pågældende overenskomst eller aftale, at en længere referenceperiode, som kan være op til 12 måneder, kan anvendes.

Bryder du som arbejdsgiver 48-timers reglen, betyder det, at medarbejderen har ret til godtgørelse. Dermed skal du betale en godtgørelse til din medarbejder, der typisk ligger på 25.000 kroner, men den kan dog udmåles til et andet beløb, hvis der er særlige omstændigheder.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Har du spørgsmål til, hvordan Intempus kan hjælpe jer med at imødekomme de nye lovkrav og gøre den daglige administration meget nemmere? Så book en gratis og uforpligtende demo med en af vores dygtige konsulenter.

Lyst til at høre mere?

Din besked er sendt! 🎉
Ups! Du mangler at udfylde nogle påkrævet felter.
Cookie-indstillinger