G-dag og vejrlig – kom hele vejen rundt

Kan du også let fare vild i junglen af regler og rettigheder? Vi sætter her fokus på reglerne for G-dage og vejrlig, og besvarer forhåbentlig de spørgsmål, du måtte have om rettighederne for din virksomhed. 

Der kan skrives forbavsende meget om G-dage taget i betragtning, hvor få det egentlig berører. I det følgende vil vi beskrive, hvad G-dage egentlig er, hvorefter vi går dybere ned i de specifikke spørgsmål, der ofte opstår som følge af G-dage.
 

Dagpengegodtgørelse, arbejdsgivergodtgørelse, ledighedsdage, godtgørelsesdage, vejrlig eller hjemsendelse?

Som det fremgår af overskriften, findes der mange synonymer til G-dage, hvilket kan lede til forvirring hos selv den bedste. Helt kort er G-dage en godtgørelse, medarbejderen har ret til ved en opsigelse eller nedsættelse af fast arbejdstid, som medarbejderen vel at mærke ikke selv er skyld i. Dette gælder, hvis medarbejderen har fået løn for 74 timer indenfor 4 uger op til, at vedkommende bliver ledig. Beskrivelsen, G-dage, kan dog være misledende –  i virkeligheden skal det læses som eksempelvis dagpengegodtgørelse eller arbejdsgivergodtgørelse. G-dage er noget, man får udbetalt, men man udbetaler ikke dage i sproglig forstand.

Ved opsigelse, som medarbejderen ikke er skyld i, har man ret til at få udbetalt op til to G-dage på de to første ledighedsdage. Bemærk, at retten til G-dage bortfalder, hvis man bliver tilbudt arbejde af arbejdsgiveren, men afslår tilbuddet. Én G-dag svarer til højeste dagpengesats, altså 849 kroner.

Vær desuden opmærksom på, at før man er berettiget til G-dage, skal man have opfyldt bl.a. beskæftigelseskravet og være medlem af en A-kasse, som vi beskrev i dette blogindlæg.

 

Hvilke krav skal man opfylde for at have ret til G-dage?

Først og fremmest skal man være medlem af en A-kasse ved ansættelsens ophør. Man skal endvidere være lønmodtager, herunder betragtes også folk på efterløn. Bemærk dog, at man ikke er lønmodtager, og altså ikke har ret til G-dage, hvis man er stoppet med at drive selvstændig virksomhed.

 
 

For at have ret til G-dage skal man have arbejdet minimum 74 timer for samme arbejdsgiver inden for de seneste fire uger.

 
 

Man behøver dog ikke blive helt opsagt for at få G-dage. Man skal nemlig også have G-dage udbetalt, hvis man bliver sat ned i arbejdstid. Der skelnes her mellem en nedsættelse på 4 timer eller mere samt 4 timer eller mindre:

 

4 timer eller mere: Sættes man ned med mere end fire timer, har man ret til at få udbetalt to fulde G-dage på ens første to dage med ledighed.

4 timer eller mindre: Sættes man ned i tid med fire timer eller mindre, har man derimod kun ret til en halv dag – og her bliver det for alvor vigtigt at læse “dag” som “godtgørelse”, for det er fortsat op til to dage (såfremt man er sat ned i tid i to dage), at man har ret til G-dage. Dermed lander man på en hel dag i udbetaling fordelt over de to dage.

G-dage og vejrlig – force majeure?

En stor del af Intempus’ kunder arbejder udendørs og dermed kan deres arbejdsmuligheder blive begrænset af vind og vejr. Spørgsmålet er, hvordan man forholder sig til G-dage, hvis det regner så meget, at det er umuligt at udføre sit arbejde – såkaldt ‘vejrlig’?

Reglerne om G-dage tager højde for force majeure og siger, at en sådan situation ikke falder tilbage som arbejdsgivers ansvar. Men vejrlig betragtes ikke som force majeure. Dermed kan det meget kort siges, at sendes man hjem på grund af vejrlig, har man ret til G-dage på samme vilkår som ellers med mulighed for halve dage og max to dage ad gangen. Derefter overtager dagpengene, og man skal meldes ledig hos jobcentret.

Intempus kan hjælpe dig med G-dage

Selvom du her har fået et overblik over reglerne for G-dage, er det ikke nok alene at kende reglerne. Som arbejdsgiver har man brug for en måde, hvorpå man kan holde styr på medarbejdernes eventuelle G-dage. Med Intempus Timeregistrering kan du let holde styr på det administrative vedrørende G-dage og vejrlig, ligesom du selv kan trække rapporter ud, der giver dig det fulde overblik. Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information om, hvordan vi præcist kan hjælpe dig og din virksomhed.

Der er rigtigt mange branchespecifikke detaljer ved G-dage – og generelt er det et område med mange nuancer. I et andet blogindlæg går vi i dybden med reglerne for G-dage og dine rettigheder som medarbejder ved opsigelse.

 

 Læs indlægget her.