Fire dages arbejdsuge: galt eller genialt?

 

Forskers dom over fire dages arbejdsuge: – Det er svært at køre bus 20 procent hurtigere

Det kan lyde fristende med en fire dages arbejdsuge. Mere tid til familien, mere tid til at træne op til forårets marathon, eller hvad man ellers bruger weekenderne på. Men hvad er styrkerne og udfordringerne ved en fire dages arbejdsuge? Vi har spurgt en af Danmarks førende arbejdsmarkedsforskere.

Det vakte opsigt, da den københavnske IT-virksomhed Iih Nordic i 2017 indførte en fire dages arbejdsuge. Siden har snakken kørt i flere virksomheder og i medierne. Kan det lade sig gøre? Og har det en effekt?

For direktør hos Iih Nordic Henrik Stenmann bundede beslutningen om at indføre fire dages arbejdsuge i et ønske om at lokke højt specialiseret arbejdskraft til firmaet.  

– Vi kunne se, at hvis vi begyndte at bruge forskellige værktøjer, så kunne vi gå ud og spare en masse tid og gøre arbejdet både nemmere og sjovere at udføre. Samtidig blev flere af vores ansatte kontaktet af headhuntere, så den fire dages arbejdsuge var også en måde at holde headhunterne for døren og tiltrække nye folk.

En stor del af de værktøjer, de har indført hos Iih Nordic har handlet om at undgå konstante forstyrrelser for de ansatte. Samtidig er det i dag hverdag at høre koncentrationsmusik rundt om på kontoret.

– Når man fjerner en del af sit grundlag for at tjene penge ved at arbejde færre dage, så bliver man nødt til at tænke anderledes, siger Henrik Stenmann og fortæller, at han mener, initiativet har haft en effekt.

– Jeg oplever, at vi har fået gladere medarbejdere. Samtidig er vi langsomt men sikkert begyndt at turde tænke anderledes som organisation. Jeg tror, det har gjort os bedre rustet til fremtiden, siger han.

 

Færre dage kræver øget produktivitet

Iih Nordics historie lyder som en vaskeægte succeshistorie. Men spørger man en af landets førende arbejdsmarkedsforskere Per Kongshøj, så er indførelse af en fire dages arbejdsuge ikke nødvendigvis lig med et mere lykkelig arbejdsliv. Han fortæller, at snakken om fire dages arbejdsuge blot er et par år gammel, og at den har kunne høres i nogle brancher mere end andre.

 

– Det er mest indenfor konsulentprægede og kreative aktiviteter, man har snakket om det. Der er der en tanke om, at hvis hjernen får lov at slappe af i tre dage, så kan det gøre, at man er mere kreativ de andre dage, siger han.

Hos Ihh Nordic skal medarbejderne arbejde fire dage, men får fortsat løn for fem dages arbejde. Per Kongshøj mener dog ikke, at færre arbejdstimer er løsningen mod et stresset arbejdsliv.

– Hvis folk arbejder fire dage i stedet for fem, vil det kræve, at de øger produktiviteten med et ordentlig hug for at tjene deres løn hjem på den samme tid. Det vil kræve en produktivitetsstigning på op mod 20 procent.

– Det kan man måske også nogle steder, men det er svært for eksempel at køre bus 20 procent hurtigere, siger han og fortæller, at der ikke er lavet meget forskning på området, og man dermed ikke ved, om og hvor meget produktiviteten vil øges ved en ændring i antallet af arbejdsdage.

– Spørgsmålet er, hvad der forventes af den enkelte på de fire dage. Hvis der forventes, at der produceres det samme, så er det med at få hænderne op af lommerne, siger Per Kongshøj.

 

Har man ret til betalt fri på en søgnehelligdag?

Hvorvidt man har ret til at få betaling, på trods af at man har fri på en søgnehelligdag, afhænger igen af flere ting. Udover hvad der står i ens overenskomst eller ansættelsesvilkår, handler det også om, hvorvidt man er fastlønnet eller timelønnet.

Hvis man er fastlønnet, har man ret til at få sin fulde månedsløn eller ugeløn, uanset om der i lønperioden har været søgnehelligdage eller ej.

Er man derimod timelønnet, skal man være opmærksom på, at det fungerer på en noget anden måde. Hvis man som timelønnet skal have penge for fri på søgnehelligdage, kræver det, at man betaler ind på en ’søgnehelligdagsopsparing’  – altså på en SH-konto eller en Fritvalgs Lønkonto.

Men hvordan fungerer det helt konkret? Ofte bliver der sat fire procent ind på SH-kontoen, men procentsatsen varierer fra aftale til aftale. Når der så kommer en helligdag, får medarbejderen et beløb fra kontoen og får derved dækket de timer, vedkommende ikke kan arbejde, fordi virksomheden har lukket på en søgnehelligdag.

Ordningen er dog ikke lovpligtig, og derfor kan man som medarbejder kun få opsparingsordningen til søgnehelligdage, hvis det er en aftale i ens overenskomst, eller hvis man på den enkelte arbejdspladsen er blevet enige om at starte ordningen.

 

Det kan lade sig gøre

Arbejdsmarkedsforskeren mener, at det vil være svært at indføre en fire dages arbejdsuge i brancher, hvor der er en vis kontinuitet i arbejdet. Steder, hvor dyr skal passes, ældre skal plejes, og busser skal køres. Men han ser en række brancher, hvor ideen om en fire dages arbejdsuge godt kan lade sig gøre.

– Jeg vil ikke påstå, det er umuligt. Jeg kan godt forestille mig en tandlæge, der erklærer, at nu holder vedkommende lukket om fredagen. Det vil især være mindre virksomheder, hvor der ikke er et krav om, at de skal være tilgængelige hver dag, siger han og fortæller, at en fire dages arbejdsuge særlig vil egne sig til videnssektoren, konsulenter og de kreative brancher som blandt andet reklamebranchen.

– Tanken er, at medarbejderne skal blive så opmuntret af de tre dage hjemme, at de sprudler af kreativitet, når de kommer på arbejde igen. På det store arbejdsmarked er mulighederne for så stort et produktivitetsspring nok begrænset, siger han.

 

Mindre arbejde i fremtiden

Skal man spå ud fra fortiden, vurderer Per Kongshøj, at danskerne i fremtiden vil komme til at arbejde mindre. Tidligere er arbejdsugerne gået fra seks arbejdsdage til fem, ligesom arbejdstiderne er gået fra 40 til 37 timer, og mængden af både ferie og barsel er steget markant.

Han mener, at fire arbejdsdage kan blive normen med tiden, men at det især er øget fleksibilitet for den enkelte medarbejder, der vil komme til at fylde på det danske arbejdsmarked.

– Jeg ved, folk i højere grad efterspørger fleksibilitet – både i forhold til den enkeltes arbejdstid, men også livet. Der er faser, hvor man kan give en skalle og faser, hvor man har lidt sværere ved at gøre det, siger han og fortæller, at det særligt er børnefamilierne, der efterspørger øget fleksibilitet.

– Det er der, man oplever balanceproblemerne. Problemet for dem er ikke, at de skal arbejde fem dage i ugen, men at de skal hente børn, inden institutionerne lukker. Det kan en fire dages arbejdsuge ikke løse, siger han.

Og for de virksomheder, der overvejer at indføre fire dages arbejdsuge, mener arbejdsmarkedsforskeren, at det er vigtigt ikke blot at kigge på arbejdstiderne men også arbejdsgangene.  

– Man skal kigge på, om man kan kommunikere smartere og ikke sætte alle cc på sine mails. Det handler om at gøre arbejdsgangene lettere, så man kan få det, man tidligere gjorde på fem dage, overstået på fire dage, siger han.