Verdens Skove_kundecase

Verdens Skove beskytter jordens grønne åndehuller

Verdens Skove

Mette Vinqvist

Landekoordinator hos Verdens Skove.

Dansk miljøorganisation baseret i København, Aarhus & Honduras. 20 medarbejdere.

Verdensskove.org

Hos Verdens Skove dedikerer de deres tid til at hjælpe, så kloden – og dens befolkning – også i fremtiden har grønne oaser. Og som en del af det vigtige arbejde bruger medarbejderne dagligt Intempus til at indberette fra verdens jungler og urskove. 

Amazonas, der brænder. Danske skove, der fældes. Skov, der bliver til mark. Rundt om i verden er de store, gamle skove truede – Det er udfordringer, der kræver, at en gruppe mennesker bruger deres tid, ressourcer og kompetencer til at kæmpe for skovenes overlevelse. 

Hver måned ser vi hos Intempus, hvor mange timer der bliver lagt i at sikre verdens skove. Bogstaveligt talt. 

Verdens Skove bruger nemlig Intempus til at indberette fra alle de steder i verden, hvor de kæmper for de grønne oasers overlevelse. 

I seks lande, Uganda, Etiopien, Bolivia, Honduras, Nicaragua og Panama, hjælper Verdens Skove til at forbedre befolkningens levestandard, så de udnytter skoven på en bæredygtig måde. 

“Vi lærer dem om den økonomisk bæredygtige udnyttelse af naturressourcer, hvordan de kan høste fra skoven på en bæredygtig måde, og samtidig, hvordan de kan etablere skovlandbrug, så det også er en fordel for dem selv. Blandt andet lærer de, at rent vand og beskyttelse mod erosion også er nogle af de goder, der følger med skov, siger Mette Vinqvist, der er landekoordinator hos Verdens Skove. 

Styr på timer og sponsorpenge

Fra de seks lande – og hovedkontoret i Honduras – laver medarbejderne ude i verden indberetninger, som i høj grad hjælper medarbejderne hjemme i Danmark. 

Tidligere var Verdens Skoves arbejde 100 procent afhængig af midler fra den danske stat. Nu er det tal under 50 procent, og det betyder, at der er mange andre sponsorer inde over – hvilket øger kravene til Verdens Skoves dokumentation for arbejdet. 

“Det er meget vigtigt for os at kunne holde styr på, hvordan vi bruger vores timer. Vi skal vide, hvem vi skal fakturere vores timer til. Derfor er det vigtigt, at medarbejderen, der f.eks. står i Bolivia, kan registrere, om de fire timer er brugt på f.eks. et DANIDA-projekt eller et EU-finansieret projekt. De har alle dokumentationskrav”, fortæller Mette Vinqvist. 

Derfor hjælper alle de indberetninger, der hver måned bliver registreret hos Verdens Skove, til at sikre at både opgaverne og penge fra sponsorerne hænger sammen. Det stiller krav til, at Verdens Skove kan tidsregistrere på et relativt præcist niveau – en mulighed Intempus giver. 

Den lette tilgang med app’en gør samtidig, at medarbejderne rundt i verden får registreret timerne med det samme – så de ikke senere står og er i tvivl, om de nu brugte tre eller fire timer på projektet i Uganda. 

Samtidig giver det medarbejderne hjemme i Danmark mulighed for hele tiden at have en opdateret overblik over, hvor mange timer der er blevet brugt på projekterne i de forskellige lande. 

“Så i stedet for, at jeg skal ringe og spørge André, der står i Bolivia, hvor mange timer han har brugt på mit projekt i Uganda, så kan jeg ringe til vores finance controller, som hele tiden har de opdaterede tal. Det giver mig et hurtigt overblik, siger Mette Vinqvist og fortæller, at det førhen kunne tage mange timer at finde de samme tal, når hun først skulle ringe til vedkommende på et fjernt kontinent, han skulle hjem og tjekke sit excelark, og derefter ringe til hende igen – på tværs af tidszoner,” fortæller hun. 

Et troværdigt beslutningsredskab

Udover at Intempus hjælper Verdens Skove med at spare tid, oplever de også, at systemet er en god kilde til værdifuld viden. 

Verdens Skove bruger nemlig Intempus som et ledelsesredskab og beslutningsværktøj, når de skal evaluere, hvordan det er gået med arbejdet med at få fat i nye donorer, og hvor meget tid der er brugt på det. 

“Hvis ikke vi har et overblik over, hvor mange timer vi har brugt på at få fat i den donor, så er det svært at vide, hvor meget vi får ud af det i forhold til betalt tid,” fortæller Mette Vinqvist. 

Og Mette Vinqvist oplever da også at brugen af Intempus letter mange administrative opgaver:

“Vi kan hurtigt få opdaterede rapporter om ressourceforbrug, og så letter det vores budgetlægning og budgetstyring. Generelt gør det, at vi får en meget hurtigere reaktionstid i forhold til afrapportering og planlægning.” – Mette Vinqvist, Landekoordinator hos Verdens Skove

En personlig gevinst

Intempus og den digitale tidsregistrering har gjort dagligdagen lettere for Verdens Skoves medarbejdere, når de er spredt udover fjerne kontinenter. Dét giver dem mere tid til for alvor at gøre en forskel der, hvor skovene er i fare. 

“Mange af de timer, der bliver registreret i Intempus, går nemlig med faglig rådgivning til lokale i områderne. De hjælper blandt andet de lokale med viden om, hvordan de bedst dyrker kaffe, og hvordan de kan bruge de samme arealer til flere afgrøder,” fortæller Mette Vinqvist. 

“Det betyder, at de får en anden pris for det og samtidig får et mere mangfoldigt skovlandbrugssystem. Derudover får de også flere afgrøder at falde tilbage på, hvis der for eksempel bliver tørke. Det giver et mere stabilt økonomisk grundlag for bønderne, og derudover gør det også, at det ikke er helt så stort et sats at dyrke det stykke jord, de allerede har. Vi lærer dem at udnytte den jord, de har, bedst muligt, så de ikke behøver rydde mere skov,” siger hun. 

For medarbejderne har det også en stor personlig værdi, når de afslutter arbejdet og sender indberetningen hjem til kontoret i Danmark. 

“Alle brænder for at være med til at redde verdens skove eller hjælpe folk, der er afhængig af skoven. Alle er ude og få mudder på støvlerne derude, hvor det gælder, og folk er meget fagligt engageret. Over tid kan de også se, at der sker en forskel. Det er stærkt motiverende,” fortæller Mette Vinqvist.  

Cookie-indstillinger