Roende-Sparekasse_kundecase

Funktionærvirksomhed fik overblik over medarbejdernes timer

Rønde Sparrekasse

Helle Gudumlund

Administrationschef hos Rønde Sparekasse

Pengeinstitueret baseret i Rønde med 19 medarbejdere

https://www.roendespar.dk/Sparekassen

Pengeinstituttet Rønde Sparekasse har brugt Intempus siden 2017, og ifølge Helle Gudumlund, administrationschef i virksomheden, så har det givet et overblik og samlet alle de løse tråde.

Hverdagen er blevet nemmere

’’Vi er et team på 18-19 medarbejdere, og har udelukkende funktionæransatte. Vi har haft gavn af Intempus til at registrere overarbejde og afspadsering hos medarbejdere, og det har helt klart effektiviseret processen.’’  – Helle Gudumlund, Administrationschef hos Rønde Sparekasse

Som administrator oplever Helle, at der er sparet både tid og besvær med det digitale system. Uden problemer kan de fakturere direkte videre til deres lønsystem, DataLøn.

’’Før i tiden gjorde jeg brug af regneark, og det kunne virkelig være en udfordring, fordi alle medarbejdere havde forskellige måder at gøre tingene på. Det gik der meget administrativt tid med. Med Intempus er det hele samlet ét sted og det er enkelt at bruge.’’

Hverdagen er blevet nemmere

Det er ikke kun registrering af overarbejde og afspadsering, der er blevet effektiviseret i pengeinstituttet. Der er kommet mere struktur på hverdagen med det indbyggede kalendersystem, mener Helle.

’’Jeg kan se, hvad medarbejderne har til gode og hurtigt finde frem til tallene inde i systemet, men det er også et redskab, vi bruger til at få mere struktur i hverdagen,’’ lyder det fra Helle Gudumlund.

Intempus’ digitale brugerflade gør det nemt for en virksomhed med et behov, der ligger uden for normal timeregistrering. Det gør det muligt at holde styr på både fakturering, tidsadministration og planlægning, mener Helle.

“Før i tiden kunne der være flere led, man skulle igennem, før man kunne finde ud af, om vedkommende havde planlagt afspadsering, og der var en kommunikativ udfordring i simple ting. Nu har vi lavet en aftale om, at hvis man ønsker at afspadsere inden for fikstiden, skal man lægge det ind i Intempus på forkant. Så har vi det hele i kalenderen, og jeg kan hurtigt danne mig et overblik over medarbejdernes tid. Det letter en kommunikativ arbejdsbyrde.’’

Hos Rønde Sparekasse glider administrationsopgaverne lettere, og de har nu også fået sat flere justeringer op i app’en, så overarbejde registreres inden for et bestemt tidsrum. 

’Vi har fået lavet en tilretning, så nogle tider på døgnet giver ekstra. Det betyder, at hvis vi indkalder til et møde, gør den tilføjelse i Intempus det nemt, så der ikke hersker tvivl om, hvordan det registreres. Det har jeg store forventninger til,’’ siger Helle slutteligt.

Cookie-indstillinger