Hjemsendt pga. vejret? Få styr på reglerne for vejrlig

Storm, frost, sne, skybrud og hedebølge. Vejrforholdene kan have indflydelse på, om man kan udføre sine arbejdsopgaver og arbejde med de nødvendige værktøjer og materialer. Her kan arbejdsgiveren vælge at hjemsende medarbejderen – såkaldt “vejrlig”. Men hvilke regler gælder i sådanne tilfælde? Bliv klogere her.

“Vejrlig” er betegnelsen for den situation, hvor vejret forhindrer en medarbejder i at udføre sit normale arbejde. Hvis arbejdsgiveren ikke kan tildele medarbejderen andet arbejde, kan de indstille arbejdet og hjemsende medarbejderen – under forudsætning af, at det er aftalt i medarbejderens ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Hjemsendelse i overenskomsten

Overenskomster er forskellige, og ikke alle giver arbejdsgiveren lov til at sende en medarbejder hjem uden varsel. Ligeledes kan nogle overenskomster indeholde krav til at medarbejderen vender tilbage til arbejdsgiveren, så snart det dårlige vejr ophører og ikke længere er en forhindring for at udføre arbejdet. 

Derfor bør man som både medarbejder og arbejdsgiver altid orientere sig i overenskomsten, hvis vejret får indflydelse på, om arbejdet kan udføres.

Hjemsendelse i kontrakten

Hvis der i medarbejderens kontrakt er aftalt noget om hjemsendelse pga. vejrlig, så skal det ske med henvisning til en konkret overenskomst, ellers kan medarbejderen ikke få dagpenge. 

Ret til dagpenge

Sendes man hjem på grund af vejrlig – og ens overenskomst tillader det –, har man ret til G-dage med mulighed for halve dage og max to dage ad gangen. Derefter overtager dagpengene, hvor man så skal melde sig ledig hos jobcentret – såfremt man ønsker det og der f.eks. ikke er udsigt til at komme tilbage på fuld arbejdstid. Her skal man selvfølgelig opfylde kravene for at modtage dagpenge. 

Hvis en medarbejder er hjemsendt i 4 timer eller derunder, skal der betales for en halv G-dag. Her gælder følgende dagpengesats anno 2023: 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet 

Håndtér nemt vejrlig og andre G-dage 

En stor del af Intempus’ kunder arbejder udendørs, og dermed kan deres arbejdsmuligheder blive begrænset af vind og vejr. Med et brugervenligt timeregistreringssystem fra Intempus kan arbejdsgiveren nemt holde overblikket over medarbejderne, deres timer og de projekter, de arbejder på eller er blevet hjemsendt fra på grund af fx vejret. Du er velkommen til at kontakte os på +45 26390400 for mere information om, hvordan vi præcist kan hjælpe dig og din virksomhed. Vi giver også gerne en gratis og uforpligtende demo af systemet, så du kan få en fornemmelse for, hvordan vi kan lette administrationen for netop her:

Cookie-indstillinger