Kan tidsregistrering være et redskab mod arbejdsrelateret stress?

16,4 milliarder kroner hvert år. Så meget koster stress for danske virksomheder, ifølge en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og arbejdsrelateret stress koster samfundet omkring 27 mia. kr. om året. Men hvis virksomhederne styrker deres indsigt i medarbejdernes arbejdstid, herunder fravær, pauser og hviletid, kan de nemmere gennemskue negative mønstre og behandle stressen i tide. 

2023 har sat en negativ rekord i stress og trivselsproblemer på arbejdspladserne, men de store pensionsselskaber i Danmark forudser, at 2024 vil blive et endnu mere stressramt år. Derfor stiller vi i denne artikel skarpt på, hvordan den nye EU-lov om arbejdstidsregistrering, som træder i kraft den 1. juli 2024, kan ses som et vigtigt skridt i retning af mere gennemsigtighed i medarbejdernes faktiske daglige arbejdstid, hvilket kan give det rette vidensgrundlag ift. at forebygge stress og opretholde en god balance mellem arbejdsliv og fritid for medarbejderne. Her er nogle måder, hvorpå loven kan have en positiv indvirkning:

Tydeligere grænser mellem arbejde og fritid

Loven om arbejdstidsregistrering kan hjælpe med at fastlægge tydelige grænser mellem arbejde og fritid ved at sikre, at medarbejdere ikke overskrider maksimale arbejdstider og får tilstrækkelig hvile mellem arbejdsperioder. Dette kan reducere risikoen for overarbejde og udbrændthed.

Fortsat mulighed for fleksibelt arbejdsliv

Nogen vil måske frygte, at det nye registreringskrav begrænser medarbejdernes fleksibilitet, men sådan behøver det ikke at være. For når medarbejderen får et bedre overblik over deres opgaver og deadlines – og herunder deres planlagte arbejde og de timer, de rent faktisk har arbejdet – via systemet, vil det samtidig give dem mulighed for selv bedre at kunne tilrettelægge, hvornår på døgnet de vil lægge arbejdet, samt hvornår de har ret til at have fri. Foretrækker man et mere fleksibelt hverdagsliv, hvor man f.eks. kan hente sine børn tidligt og arbejde nogle timer om aftenen, er dette altså stadig en mulighed, så længe man holder sig inden for rammerne og de deadlines, man har fået.

Højere bevidsthed om arbejdstidsnormer

Loven kan øge medarbejdernes bevidsthed om deres rettigheder og arbejdstidsnormer. Dette kan give dem større selvtillid til at håndhæve reglerne og kommunikere med arbejdsgiveren om eventuelle overtrædelser, hvilket kan hjælpe med at forhindre mistrivsel.

Forebyggelse af usunde arbejdsvaner

Arbejdstidsregistrering kan hjælpe med at identificere mønstre af overarbejde eller uregelmæssig arbejdstid, hvilket kan være skadeligt for medarbejderes helbred. Ved at forhindre disse usunde arbejdsvaner kan loven bidrage til at fremme trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

Uanset om man som virksomhed allerede har et system til tidsregistrering, eller skal til at implementere det i forbindelse med den nye lovgivning, kan systemet bruges til at få pålidelig dataindsigt i medarbejdernes arbejdstid, pauser og hviletid, således at administratorerne både kan optimere arbejdstidsplanlægningen og spore eventuelle usunde mønstre.  

Oplever I stress på arbejdspladsen? 

Stress og mistrivsel på arbejdspladsen kan give alvorlige konsekvenser for både den enkelte medarbejder og for produktiviteten på arbejdspladsen. I vores blogindlæg om sygdom som indikator for mistrivsel, kan du blive klogere på, hvordan man kan genkende tidlige tegn på stress og mistrivsel med henblik på forebyggelse.

Få den optimale dataindsigt med Intempus og Power BI 

Med Intempus’ tidsregistrering er det nemt for medarbejderne at indberette dagens arbejde, hvorefter dataene samles i administrationssystemet. Herfra kan administratoren kontrollere dataen, rette og godkende. Vælger man at integrere Intempus til Microsoft Power BI, vil dataen herefter automatisk blive overført til Power BI-modulet til visualisering, analyse og rapportering. Dermed opnår man den optimale dataindsigt i medarbejdernes arbejdsmønstre og samtidig kan man sikre, at EU’s regler om arbejdstid, overholdes.

Er du interesseret i at høre mere? Så tøv ikke med at kontakte os telefonisk på +45 26 390 400. Du er også velkommen til at booke en uforpligtende demo:

Kilder: Borsen.dk, Jyllands-posten.dk, Finanswatch.dk

Cookie-indstillinger