Sygdom som indikator for mistrivsel

Et vigtigt kendetegn ved en sund og produktiv arbejdsplads er at medarbejderne føler sig værdsatte, motiverede og glade for at gå på arbejde. Desværre er det ikke altid virkeligheden, og undertiden kan overbelastning og manglende motivation og anerkendelse udvikle sig til mistrivsel, som kan tage form som sygdom. Her dykker vi ned i, hvordan sygdom kan fungere som en indikator for mistrivsel på arbejdet, og hvordan man kan genkende tidlige tegn med henblik på forebyggelse.

Mistrivsel på arbejdspladsen påvirker både medarbejderes mentale og fysiske sundhed. Det kan manifestere sig på forskellige måder: f.eks. stress, lavt selvværd, depression, mavesmerter og nedsat immunforsvar, hvilket kan ende ud i sygemeldinger. Når medarbejdere føler sig utilfredse, overbelastede eller føler mangel på anerkendelse, kan det altså have alvorlige konsekvenser, ikke kun for dem selv, men også for virksomheden. 

Sygdom som advarselssignal

Sygdom er ofte kroppens måde at signalere, at noget er galt. Det er derfor vigtigt at lytte til signalerne og tage dem alvorligt. Her er en række fysiske symptomer, som kan være forbundet med arbejdsrelateret mistrivsel: 

  • Hyppige forkølelser og infektioner: Et svækket immunsystem som følge af konstant stress og angst kan gøre medarbejdere mere modtagelige for sygdomme.
  • Søvnproblemer: Mangel på søvn er en almindelig følge af arbejdsrelateret stress og kan bidrage til en række sundhedsproblemer.
  • Mavesmerter og fordøjelsesproblemer: Stress kan påvirke mave-tarm-systemet og forårsage en række problemer som mavesår, irritabel tarm og mere.
  • Hovedpine: Hyppige spændingshovedpine er en almindelig bivirkning af stress og angst på arbejdspladsen.
  • Mental sundhed: Arbejdspladsmistrivsel kan føre til depression og angst, som også påvirker den generelle sundhed negativt.

Hvis du som medarbejder hyppigt oplever disse symptomer, bør du tale med din arbejdsgiver eller en tillidsrepræsentant om det, så det hurtigst muligt kan håndteres. Ligeledes bør du som arbejdsgiver, der oplever flere og flere sygemeldinger hos en eller flere medarbejdere – tage det alvorligt og se det som udtryk for, at noget er i ubalance og skal laves om på arbejdspladsen.

Hvordan skal man som arbejdsgiver håndtere arbejdsrelateret mistrivsel?

Det er vigtigt at håndtere mistrivsel på arbejdspladsen, så snart det opstår. Primært af hensyn til medarbejdernes helbred, men også af hensyn til produktiviteten i virksomheden.

Her er nogle trin, der kan hjælpe til at både forebygge og håndtere mistrivsel på arbejdspladsen, og dermed reducere sygefraværet:

Åben kommunikation

Som arbejdsgiver har man et stort ansvar for at skabe en arbejdskultur, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at tale om deres udfordringer og bekymringer. Det kan omfatte regelmæssige check-ins, feedbacksessioner og eventuelt en tillidsrepræsentant, som medarbejderne altid dele deres tanker med.

Work-life balance og fleksibilitet

Man bør fremme en sund balance mellem arbejde og fritid. Det gøres ved at opfordre medarbejdere til at tage pauser, bruge deres feriedage og undgå overdreven overarbejde.

Overvej også at tilbyde fleksible arbejdstider eller fjernarbejde for at lette stress og forbedre balancen mellem arbejde og fritid. Det kan være særligt gavnligt, hvis medarbejderen bor langt fra arbejdspladsen.

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed spiller en afgørende rolle for trivsel på arbejdspladsen. Det refererer til medarbejdernes opfattelse af, at de kan udtrykke sig frit, dele idéer, stille spørgsmål og tage risici uden frygt for negative konsekvenser som f.eks. ydmygelse eller straf. Når medarbejdere føler sig psykologisk trygge på arbejdet, kan det have flere positive virkninger på deres trivsel og på arbejdspladsen generelt, i form af f.eks. øget deltagelse, innovation og læring samt bedre kommunikation og færre konflikter.

Stresshåndtering

Implementering af stresshåndteringsprogrammer, såsom mindfulness eller stressreduktionsworkshops, kan hjælpe medarbejdere med at håndtere arbejdsrelateret stress. Sørg også for, at medarbejdere har adgang til ressourcer til mental sundhedsstøtte, såsom psykologisk rådgivning eller terapi.

Dataindsamling

Ved at indsamle data om sygefravær og analysere dem regelmæssigt, kan man identificere mønstre og årsager til fraværet i virksomheden. Disse data er et godt udgangspunkt for at målrette indsatsen mod mistrivsel og for at reducere fraværet.

Ved at tage disse skridt kan arbejdsgivere hjælpe med at skabe en sundere og mere produktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne er mere tilbøjelige til at være til stede og engagerede.

Hold styr på fraværsprocenten 

Det er lovpligtigt at dokumentere sygefraværet i APV’en med henblik på at kunne vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan påvirke sygefraværet. Du kan læse mere om kravene til indholdet i APV’en her. Det er således vigtigt at forholde sig til, hvordan I får registreret og dokumenteret fraværet i virksomheden korrekt. 

Med Intempus bliver det nemt at holde styr på fraværet. Medarbejderne registrerer deres fravær direkte i Intempus app, hvorefter du som administrator kan holde øje med hver enkelt medarbejders sygefraværsprocent i administrationssystemet.

Du kan læse mere om sygdomsregistrering i Intempus her. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk +45 26 390 400 til en snak om jeres muligheder, eller til at booke en uforpligtende demo:

Kilder: sst.dk, at.dk, infa.dk, infa.dk/mistrivsel, medst.dk

Cookie-indstillinger