60-dages-reglen

Skattefri kørselsgodtgørelse: forstå alle reglerne

Reglerne for skattefri kørselsgodtgørelse, også kendt som 60-dages reglen, kan være svær at navigere rundt i. Alligevel danner den rammen for, hvordan man må få kørselsgodtgørelse udbetalt. I det følgende vil vi præsentere dig for 60-dages reglen og dens implikationer for udbetaling af kørselsgodtgørelse.

Hvad er 60-dages reglen?

Formålet med 60-dages reglen er, at man kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse, hvis man bruger sin egen bil i jobbet. Hvis bilen ikke står i eget navn, er det afgørende, at man har fællesøkonomi og dermed deler udgifterne til bilen. Hvis en bil står i ens forældres navn, tæller det kun som “egen bil”, hvis man selv betaler de løbende udgifter til bilen.

I en periode på 12 måneder, kan man få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel mellem bopæl og arbejdsplads i de første 60 arbejdsdage. Reglen bliver dog særligt relevant, hvis man har skiftende arbejdspladser. Arbejder man 60 dage i streg på en anden arbejdsplads end den første, vil optællingen blive nulstillet for den første arbejdsplads og man kan igen modtage de 60 dages skattefri godtgørelse. Har man derimod rundet de 60 dage på den samme arbejdsplads, kan man ikke længere modtage skattefri kørselsgodtgørelse.

Med andre ord nulstilles 60 dages reglens sammentælling kun ved kørsel til andre arbejdssteder i 60 dage eller mere. Dvs. kørsel ud til projekter eller kørsel fra hjem til firmaadresse. Fravær, weekender, helligdage og hjemmearbejdsdage får ikke reglen til at nulstille sig selv.

Reglen gælder for en periode på 12 måneder, hvilket betyder, at kørsel, der ligger mere end 12 måneder tilbage i tiden ikke tælles med.

Hvornår er der tale om en arbejdsplads?

Med arbejdsplads forstås den konkrete adresse, som den pågældende dags arbejde udføres på. Er man sælger vil hver kunde, man besøger, udgøre en arbejdsplads, ligesom ens eventuelle kontor også vil gøre det. Er man håndværker, vil den konkrete byggeplads, eller hvor man ellers løser en opgave, være arbejdspladsen.

Men hvad så, hvis denne håndværker arbejder på rækkehuse, der er placeret op ad hinanden? Ifølge medarbejderne ved SKAT, så gælder 60-dages reglen faktisk stadig. Dette fordi, der er tale om en række separate adresser, som håndværkeren arbejder på. Det betyder, at 60-dages reglen også ville gøre sig gældende, hvis medarbejderen arbejder på flere forskellige lejligheder i samme opgang, da der i princippet også her er tale om flere forskellige adresser.

Håndtér 60-dages reglen automatisk

Det kan hurtigt koste mange administrationstimer, når man som virksomhed skal håndtere 60-dages reglen for alle sine medarbejdere.

Med Intempus’ digitale timeregistreringssystem kan man dog slippe for det manuelle arbejde, da systemet kan håndterer 60-dages reglen helt automatisk.

Det betyder, at når reglen er sat op for medarbejderne i virksomheden, registreres dagene automatisk, når medarbejderne registrere deres arbejde. Når de første 60 dage er blevet brugt, bliver kørselsgodtgørelsen automatisk skattepligtig indtil medarbejderen begynder at køre til en ny arbejdsplads.

Er du nysgerrig på, hvordan Intempus kan gøre det nemmere for jer at holde styr på kørselsregistreringen, så tøv ikke med at give os et kald på +45 26390400. Du er også velkommen til at booke en gratis og uforpligtende demo:

SKAT stiller krav til din kørselsregistrering

Det er værd at bemærke, at SKAT stiller forholdsvis høje krav til dokumentationen af kørslen. Derfor er det helt centralt, at man holder styr på en række forhold, som eksempelvis kørslens formål, tidspunkt, dato osv. Med Intempus timeregistrering kan du nemt og overskueligt holde styr på alt den dokumentation, som SKAT til hver en tid kan kræve at se. Gennem Intempus app’en er det muligt at skabe en digital kørebog, hvor alle relevante oplysninger om kørslen er registreret. Derved risikerer du aldrig at stå uden dokumentation.

Er du i tvivl om din konkrete situation, vil vi dog altid anbefale at ringe til SKAT, så der er styr på det hele.

Vil du vide mere om skatteregler og skattefri kørselsgodtgørelse?

Hvis du vil vide mere om, hvordan Intempus kan holde styr på din erhvervskørsel, kan du læse om nem kørselsregistrering med app her eller hvordan du laver en digital kørebog ifølge SKAT.

Du kan også gå i dybden med 60-dages reglen på SKATS hjemmeside, hvor de har beskrevet reglen med flere gode eksempler. 


3 hurtige om 60-dages reglen
1. På dag 61 med kørsel til samme arbejdsplads inden for 12 måneder kan medarbejderen ikke længere få skattefri kørselsgodtgørelse.
2. Medarbejderen vil herefter modtage almindelig skattepligtig befordring.Medarbejderen skal køre i egen bil for at få kørselsgodtgørelse.
3. Det er kun kørsel med start eller slut i hjemmet, der tælles med i de 60 dage.
_

Artiklens indhold tager udgangspunkt i konkrete oplysninger fra SKAT’s hjemmeside, skat.dk.

Cookie-indstillinger