Har du ret til mere ferie? Få styr på reglerne for 6. ferieuge / feriefridage

I Danmark er feriefridage (også kaldet 6. ferieuge) ikke en fastlagt ret for alle lønmodtagere ligesom almindelig ferie. Det er normalt en fordel, der kan aftales mellem arbejdsgiver og medarbejder eller som reguleres i henhold til en kollektiv overenskomst eller virksomhedens personalepolitik. Reglerne for afholdelse af feriefridage kan derfor variere fra virksomhed til virksomhed.

Hvad er 6. ferieuge / feriefridage? 

6. ferieuge eller feriefridage. De to termer bruges i flæng, men dækker over samme fænomen: at man som lønmodtager kan få tildelt flere betalte feriedage, end de 5 uger, man er berettiget til ifølge Ferieloven. Men selvom det omtales som “6. ferieuge”, er der ingen regler for, at antallet af årlige feriefridage skal ligge på 5. Man kan sagtens blot have 2 feriefridage om året, men oftest er der dog tale om en hel uge, deraf navnet. 

Hvem har ret til de ekstra feriedage? 

Det er de gældende overenskomster eller eventuelle individuelle kontrakter eller aftaler med arbejdsgiver, der afgør, hvorvidt medarbejderen har ret til ekstra betalte fridage samt hvor mange dage, medarbejderne må få tildelt, hvordan dagene optjenes og hvornår de skal afholdes. 

Som både medarbejder og arbejdsgiver bør man derfor orientere sig i dokumenterne om den pågældende medarbejders ansættelsesvilkår for at få klarhed omkring de specifikke regler for retten til de ekstra betalte fridage. Alternativt kan man kontakte HR-afdelingen i virksomheden for at få svar.

Forskellige regler for privatansatte og offentligt ansatte 

Der er forskellige regler om feriefridage eller 6. ferieuge, alt efter om du er offentligt eller privat ansat i Danmark. Hvis du arbejder inden for det offentlige område, fx stat, kommune eller region, har du ret til feriefridage, mens du som privat ansat som udgangspunkt ikke har ret til 6. ferieuge, med mindre andet er aftalt.

Regler for offentligt ansatte

Er du fuldtidsansat i en region eller kommune, har du ret til 6. ferieuge, men du optjener den i timer i stedet for dage. Du optjener 3,083 ferietimer om måneden, hvilket svarer til 6 ugers ferie om året. 

Timerne til den 6. feriedage optjenes fra 1. januar til 31. december, men de kan først afholdes fra den 1. maj i det efterfølgende år. 

Afholder du ikke den 6. ferieuge, kan du vælge at lade den overgå til næste ferieår. Dette sker automatisk, medmindre at du senest 1. oktober i ferieåret fortæller din arbejdsgiver, at man ønsker at få pengene udbetalt.

Hvis du skifter stilling til en anden region eller kommune, kan du aftale med din arbejdsgiver, at de optjente feriefridage overdrages til den nye stilling. Ellers bliver de resterende timer fra den 6. ferieuge udbetalt sammen med sidste lønudbetaling.

Regler for statsansatte

Som ansat i staten optjener du 0,42 såkaldte “særlige feriedage” for hver måneds ansættelse. Det svarer til 5 feriefridage om året.

Hvis du ikke afholder dine optjente feriefridage, får du udbetalt 2,5% af din ferieberettigede løn i optjeningsåret. Du kan også efter aftale med din arbejdsgiver overføre feriefridagene til det følgende ferieår.

Opsiger du som statsansat din stilling, får du godtgørelse for de optjente feriefridage, når du fratræder.

Regler for privatansatte

Som privatansat har du som udgangspunkt ikke ret til 6. ferieuge. Dog kan du alligevel have ret til feriefridage, hvis virksomheden har en overenskomst, der giver dig ret til det, eller hvis du har indgået en individuel aftale med din arbejdsgiver. Bestemmelserne for din ret til feriefridage vil så beskrevet i ansættelseskontrakten, virksomhedens personalehåndbog eller en eventuel overenskomst. 

Hvornår skal feriefridage afholdes?

Hvis du har ret til feriefridage, kan du selv ønske, hvornår dagene afholdes, men det er altid en god idé at sige det til din arbejdsgiver i god tid, så I kan tilrettelægge arbejdet herefter. Din arbejdsgiver kan afvise dit ønske, hvis det gør det svært at få arbejdet udført. Du har dog krav på at holde feriedagene inden ferieårets udløb.

Afholdes dine feriefridage ikke, kan dagene som beskrevet tidligere blive overført de resterende feriefridage til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode eller blive udbetalt, såfremt det aftales med din arbejdsgiver.

Desuden skal du være opmærksom på, at du skal afholde andre feriedage inden du afholder feriefridagene. Ifølge Ferieloven skal du som lønmodtager og omfattet af Ferieloven nemlig ferien i den rækkefølge, den optjenes. Det vil f.eks sige, at du skal afholde overført ferie før anden ferie, jf. §§ 21 og 22. Rækkefølgen for, hvornår du skal afholde de forskellige typer feriedage, ser således ud: 

  • Ferie overført fra forrige ferieperiode
  • Ferie fra det indeværende ferieår
  • Feriefridage
  • Ferie på forskud

Afhængig af din overenskomst eller de lokalaftaler du er ansat under, kan der være nogle særlige regler og forhold omkring ferierækkefølge, som du bør orientere dig om. For eksempel kan 6. ferieuge (hvis du har sådan en) og feriefridage eller lignende have en specifik udløbsdato, som kan have betydning for rækkefølgen. I de tilfælde bør man sørge for at afholde den ferietype, der udløber først, så der ikke går noget til spilde.

Hold styr på fridagene  

Der er flere regler, du bør være opmærksom på i forbindelse med feriedage. Hvis du er interesseret i at blive klogere på dem, kan du dykke ned i vores forskellige blogindlæg, der netop sætter fokus på de mange forhold, der knytter sig til ferieafholdelse: 

Du er også velkommen til at kontakte os for en uforpligtende demo, hvor du kan blive klogere på, og hvordan Intempus Timeregistrering kan lette jeres arbejdsdag, skabe bedre overblik og spare jer for en masse tid og bøvl: 

Kilder: ida.dk, djoef.dk.

Cookie-indstillinger