Kender du reglerne for ferierækkefølge?

Feriefridage, ferie på forskud og overført ferie fra forrige ferieperiode. Hvis din virksomhed tilbyder flere forskellige typer ferie, bør du være opmærksom på, om medarbejderne afholder ferien i korrekt rækkefølge.

Som lønmodtager og omfattet af Ferieloven er du ikke underlagt nogle særlige regler om hvilken rækkefølge, den optjente ferie skal afholdes i, andet end at overført ferie skal afholdes før anden ferie, jf. §§ 21 og 22. Du skal således først afholde al den ferie, du har optjent i 2022, før du afholder ferie optjent i 2023 osv. Dermed kommer rækkefølgen til at se sådan her ud: 

  • Ferie overført fra forrige ferieperiode
  • Ferie fra det indeværende ferieår
  • Feriefridage
  • Ferie på forskud

Afhængig af din overenskomst eller de lokalaftaler du er ansat under, kan der være nogle særlige regler og forhold omkring ferierækkefølge, som du bør orientere dig om. For eksempel kan 6. ferieuge (hvis du har sådan en) og feriefridage eller lignende have en specifik udløbsdato, som kan have betydning for rækkefølgen. I de tilfælde bør man sørge for at afholde den ferietype, der udløber først, så der ikke går noget til spilde. 

Er du ansat i en kommunal eller regional tjeneste?

Ansatte i kommunal og regional tjeneste skal afholde ferie med løn før ferie uden løn, og ferie, der er optjent først, afholdes først. Derfor skal overført ferie også holdes forud for anden ferie. Samtidig skal alt optjent betalt ferie fra en tidligere arbejdsgiver afholdes før ferie med løn hos aktuel arbejdsgiver. Arbejdsgiveren kan dog acceptere, at den ansatte holder ferie med løn optjent hos aktuel arbejdsgiver før ferie optjent hos tidligere arbejdsgivere. Men arbejdsgiveren kan ikke pålægge en ansat at holde ferie med løn hos aktuel arbejdsgiver før ferie optjent hos tidligere arbejdsgiver.

Er du privatansat?

Privatansatte er som udgangspunkt også underlagt Ferielovens bestemmelser om ferierækkefølge, men i nogle tilfælde har den specifikke arbejdsplads særlige regler for det. Orientér dig i ansættelseskontrakten eller den gældende overenskomst, hvis du er i tvivl om reglerne.

Intempus holder styr på rækkefølgen 

Vil du sikre, at din virksomhed overholder reglerne for ferierækkefølge? Så bør du overveje et digitalt system som Intempus, der kan opsættes til automatisk at sørge for, at medarbejdernes ferie bliver brugt i den rækkefølge, der følger den rigtige overenskomst eller lokalaftale.

Uanset om I foretrækker at afholde den ældste ferie først og derefter ny ferie og ferie på forskud, eller om jeres overenskomst indeholder specifikke regler for ferierækkefølge, kan vi skræddersy en opsætning efter jeres behov. Det er også muligt at opsætte forskellige løsninger, hvis medarbejderne er ansat under forskellige overenskomster eller regler. Medarbejderen registrerer blot sine feriedage i Intempus app, og så sørger systemet automatisk for at der bliver trukket ferie fra den ønskede feriesaldi. Så sikrer I, at ferien afholdes korrekt for alle medarbejdere samtidig med, at I sparer en masse tid og bøvl. 

Hvis du er nysgerrig på, hvordan vi kan gøre det nemt for jer at holde styr på ferie og alle de andre administrative opgaver, så kontakt os for en uforpligtende demo:

Du kan også læse mere om reglerne i den nye Ferielov her

Kilder: 

Forhandlingsfællesskabets og KL’s (Kommunernes landsforening) vejledning

Forhandlingsfællesskabets og RLTN’s (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) vejledning.