Vær opmærksom på reglerne for rådigheds- og tilkaldevagter

Hvis du har ansatte som arbejder på enten udkald eller i rådighedstjeneste, så er det vigtigt at have styr på reglerne for disse, da vagttyperne kan have forskellige satser og tillæg, afhængig af ugedag, arbejdstid og form. Her kan du læse mere om rådigheds- og tilkaldevagter.

Hvad forstås ved rådighedstjeneste?

Ved rådighedstjeneste forstås, at den ansatte er forpligtet til at være til rådighed på eller uden for arbejdsstedet og kan tilkaldes. Hvis en virksomhed i så fald har behov for, at medarbejderne er til rådighed uden for virksomhedens normale arbejdstid, kan denne indgå en aftale med medarbejderne om, at de skal stå til rådighed med kort varsel.

Man er ikke på rådighedstjeneste, hvis man ikke har forpligtelse til at stå til rådighed. Bliver man i så fald ringet op uden for arbejdstiden uden aftale, så er det udkald.

Hvilken funktion har en rådighedsvagt?

Rådigheds- og tilkaldevagt dækker over samme arbejdsfunktion, selvom der er forskel. 

Hvis I gerne vil have, at jeres medarbejdere kan stå til rådighed, skal I aftale med dem, at de står til rådighed og dermed kan tilkaldes uden for normal arbejdstid.

Medarbejdere som tilkaldes skal have en daglig hvileperiode, hvor de ikke arbejder. Denne periode skal være på 11 sammenhængende timer. Hvileperioden skal holdes uden for arbejdsstedet.

I særlige tilfælde kan hvileperioden nedsættes fra 11 timer til 8 timer. Dette fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. 

Hviletiden afbrydes, hvis den ansatte kaldes til arbejde. Dette gælder både, når den ansatte kaldes ud, og når den ansatte pålægges at udføre arbejde i hjemmet. Afbrydelsen indtræder, når tilkaldelsen sker, og slutter først ved hjemkomsten eller arbejdets ophør.

Hvad skal du være opmærksom på?

Satser

Der er forskellige satser på tillæg for rådighedsvagter og udkald alt efter hvilken overenskomst, medarbejderen har. Derfor er det vigtigt at kende forskellen, når aftalen indgås. 

  • En normal udrykning/udkald er når medarbejderen bliver kaldt ud uden for normal arbejdstid, og den sker uden nogen indgået aftale. Denne type har én sats. 
  • Er man på rådighedsvagt, har man efter aftale pligt til at opholde sig i hjemmet eller i nærheden af hjemmet i tilfælde af, at man vil blive tilkaldt. Medarbejderen skal altså stå til rådighed, såfremt et tilkald skulle blive nødvendigt. Denne type har en anden sats. 
  • Ved tilkald under en rådighedsvagt bortfalder rådighedsvagttillægget, og der betales normal aftalt timeløn i henhold til bestemmelserne i den pågældende overenskomst, altså er dette en tredje type sats. 

Satser kan desuden variere på hverdage og søn- og helligdage i henhold til den pågældende overenskomst.

  • Når en medarbejder efter aftale har pligt til at stå til rådighed i vagtperioder, der alene omfatter søn- og helligdage og/eller i perioden fra normal arbejdstids ophør fredag til normal arbejdstids begyndelse mandag, kan én sats betales pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge.
  • Ved rådighedsvagt uden for ovennævnte perioder kan medarbejder betales en anden sats pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge.

Afrundingsreglen

Når man tilkaldes, afregnes der for hele timer og mindst 4 timers tilkaldstillæg. Det vil sige, at hvis en medarbejder bliver tilkaldt under en rådighedsvagt og kun arbejder 1 time, så vil medarbejderen blive aflønnet for 4 timer. Der rundes desuden op til hele timer, så overskrider man 4. time med 10 minutter, rundes der op til 5 timer. 

Afrundingsreglen går i udgangspunkt på tværs af overenskomster, men dog bør man som arbejdsgiver være opmærksom på den enkelte medarbejders overenskomst, når aftalen for rådighedsvagt indgås.

Hold styr på variation i tillæg og satser

Hvis din virksomhed gør brug af rådigheds- og tilkaldevagt, så skal alle tillæg på medarbejdere registreres og bogføres. Det er vores klare opfordring, at man bør være opmærksom på medarbejderes overenskomst, når man har at gøre med udkald og rådighedsvagter med tilkald.

Måske har I allerede et system til at holde styr på medarbejderes satser, men hvis I ønsker at effektivisere på de pågældende registreringer, kan dette ske med digital administration. 

Intempus’ digitale system gør både brug af automatisk afrunding pr. time og registreringer for rådighedsvagter samt de forskellige typer af satser. Vi har tillid til, at vores system kan håndtere de registreringer, der er nødvendige for den pågældende virksomhed.

Med Intempus kan du oprette dine egne tillæg med navn, faktor, pris og enhed, og så kan medarbejderen registrere tillægget, så det kan faktureres og overføres til lønsedlen. 

Har du lyst til at høre mere om digitale problemløsninger? Så tøv ikke med at give os et kald på +45 26390400. Du er også velkommen til at booke en gratis og uforpligtende demo, hvor du kan høre mere om systemet og om hvordan vi kan imødekomme netop jeres behov:

Kilder: Arbejdstilsynet, Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2021-2024, Branche-overenskomst for vagtselskaber 2020-2023

Cookie-indstillinger