Hvad får man ud af at være mere produktiv?

Produktivitet har i flere århundreder været en vigtig drivkraft i den vestlige verdens økonomiske vækst. Det samme gælder for dagens virksomheder. Vil man vækste, må man også kigge på produktiviteten. Men hvordan skal vi egentlig udnytte den tid, vi får ud af at blive mere produktive? Skal vi bruge tiden på at være sammen med familien eller på at hive flere ordrer i land? Det spørgsmål vil jeg forsøge at besvare i nærværende indlæg.

Fra politisk hold har der – særligt siden nedsættelsen af Produktivitetskommissionen i 2012 – været stort fokus på, hvordan Danmark skal forøge sin produktivitet i de kommende år. Siden midten af 1990’erne har Danmark haft en lav produktivitetsvækst. Det skal der, set med politiske briller, naturligvis laves om på.

30 timers arbejdsuge

I den politiske debat er der delte meninger om, hvordan vi skal løse udfordringerne. I den ene ende finder vi forslag om, at topskattegrænsen skal hæves eller sågar skrottes. Det vil, ifølge bl.a. Liberal Alliance og Konservative, få lønmodtagere – der ligger i nærheden af grænsen – til at arbejde endnu mere end 37 timer om ugen og dermed øge arbejdsudbuddet.

I den helt anden ende finder vi et forslag fra et af de nyere politiske partier i Danmark, Alternativet, der under Folketingsvalget 2015 kom med et lettere kontroversielt forslag til fremtidens arbejdsuge: Arbejd 30 timer om ugen – få større livskvalitet.

“Frihed er et nøgleord i denne sammenhæng. Friheden til selv at vælge, hvordan den ekstra tid skal prioriteres. Og den frihed er mobil timeregistrering med til at give.”

Hamsterhjuls-dilemma: Skal vi blive ved med at løbe stærkere?

Undertegnede vil ikke tage stilling til de konkrete forslag. Min pointe er blot, at begge forslag bygger på en præmis om, at øget produktivitet giver mere tid.

1. Skal jeg bruge de ekstra timer på at skaffe nye kunder og arbejde til virksomheden?
2. Skal jeg forsøge at løse endnu flere arbejdsopgaver i samme uge?
3. Skal jeg tage tidligere fri og samle overskud til at gøre mit arbejde endnu bedre i næste arbejdsuge?

Større produktivitet giver større frihed

Svaret på disse spørgsmål afhænger selvfølgelig af ens egen situation og udgangspunkt. Mit udgangspunkt er, at jeg hver uge er vidne til, hvordan mobil timeregistrering sparer vores kunder for tid. Tid, der geninvesteres forskelligt:

  • Nogle kunder øger omsætningen ved at fylde ordrebogen op
  • Andre kunder får bedre tid til at lede medarbejderne, hvilket giver et endnu bedre overblik over sagsomkostninger, dækningsbidrag osv.
  • Og nogle helt tredje kunder bruger den frigjorte tid til at være sammen med familien om aftenen, frem for at fakturere og ordne løn.

Frihed er et nøgleord i denne sammenhæng. Friheden til selv at vælge, hvordan den ekstra tid skal prioriteres. Og den frihed er mobil timeregistrering med til at give.

Men hvordan gør I i jeres virksomhed? Bliver I mere produktive? Og hvis ja, hvordan udnytter i den tid, som I får i overskud? Er mobil timeregistrering en del af jeres “produktivitets-plan”?

Kontakt mig gerne for en snak om, hvordan timeregistrering kunne gøre din virksomhed mere produktiv. Jeg er sikker på, at det vil være din tid værd.

Har du lyst til at få mere styr på produktiviteten i din virksomhed?

Er du blevet nysgerrig på, hvordan du kan skabe bedre overblik over, hvordan du bruger tiden i arbejdsdagen? Intempus er et værktøj, hvor du kan registrere og planlægge din tid, så du får mere styr på din tid. Kontakt os på +45 26390400 eller tryk på knappen herunder for at designe din egen timeregistreringsløsning, der kan give dig et bedre indblik i de muligheder, din virksomhed har med en løsning fra os:


Cookie-indstillinger