Har du styr på reglerne for orlov? Få overblikket her

Måske har din medarbejder en drøm om at sejle jorden rundt eller skrive en bog. Uanset hvad bliver orlov mere og mere populært, men hvordan skal du forholde dig, hvis en medarbejder beder om orlov? Vi hjælper dig her.

Orlov, som også kaldes tjenestefrihed, dækker over en længere periode, hvor medarbejderen holder fri fra sit arbejde. 

Udover barsels- og forældreorlov, plejeorlov samt pasningsorlov, som du som arbejdsgiver er forpligtet til at give, hvis det viser sig aktuelt, så findes der ingen generelle regler for, hvornår medarbejdere kan få orlov. Det hele afhænger af de ansættelsesforhold, medarbejderen er ansat under. Om man er privat eller offentlig ansat har ofte også indflydelse på ens mulighed for at få tjenestefri.

Har medarbejderen ret til løn under orlov?

Som udgangspunkt er orlov uden løn, men hvis det fremgår af medarbejderens ansættelseskontrakt eller overenskomst, kan medarbejderen have ret til løn under orlov.

Hvad er reglerne for ansatte i det private?

Hvis det er en privat virksomhed, dine medarbejdere er ansat i, har de som udgangspunkt ikke ret til at holde orlov – udover naturligvis barsels- og forældreorlov, plejeorlov samt pasningsorlov. 

Dog kan ansættelseskontrakten, overenskomsten eller en personalehåndbog give dem ret til orlov. Hvis det i en af de førnævnte fremgår, at medarbejderen har ret til orlov, er det det, der gælder. 

Ligeledes vil det fremgå af ansættelseskontrakten, overenskomsten eller personalehåndbogen, i hvor lang tid medarbejderen i så fald har ret til orlov. 

Hvis hverken ansættelseskontrakt, overenskomst eller personalehåndbogen giver mulighed for orlov, er det op til medarbejderen selv at forhandle om det med dig som arbejdsgiver.

Hvad er reglerne for ansatte i det offentlige?

Hvis din medarbejder er offentligt ansat, har vedkommende som udgangspunkt ret til orlov. Dog er der én betingelse: Medarbejderens orlov må ikke stride imod arbejdsgiverens interesser.

Dermed giver det dig som arbejdsgiver ret til at give afslag på medarbejderens anmodning om orlov, hvis det er en ulempe for arbejdspladsen. 

Dog skal du som arbejdsgiver være i stand til at give en begrundelse for, hvorfor medarbejderens fravær vil være en ulempe for arbejdspladsen. 

Samtidig er der ikke tidsbegrænsning på, hvor længe medarbejderen har ret til orlov. Det er noget, du som arbejdsgiver skal aftale med din medarbejder. 

Dog er der nogle særlige situationer, hvor du som offentlig arbejdsgiver har pligt til at give dine medarbejdere orlov. Det gælder;

  • Hvis medarbejderen skal udsendes til udlandet som en del af Danmarks statslige samarbejde med udviklingslandene. Det kan f.eks. være DANIDA
  • Hvis medarbejderen skal udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark er medlem af eller samarbejder. Det kan f.eks. være NATO og FN 
  • Hvis medarbejderen skal arbejde i Grønlands Selvstyre

Hvorvidt man har ret til barselsorlov med løn afhænger af ens overenskomst eller ansættelseskontrakt. 

Det betyder, at man skal sætte sig godt ind i, hvad ens overenskomst eller ansættelseskontrakt siger om barsel og løn under barsel. Det vil nemlig være det, der er gældende i den konkrete sag.

Er der særtilfælde, der giver ret til orlov?

Ja, det er der. Ifølge reglerne er der særlige hensyn at tage ift. orlov, hvis medarbejderen søger orlov grundet borgerligt ombud eller værnepligt. 

Borgerligt ombud vil f.eks. sige, hvis medarbejderen skal være nævning eller domsmand i en retssag – altså et arbejde, der kan blive pålagt af det offentlige, og som medarbejderen har pligt til at varetage. 

Hvorvidt medarbejderen har ret til orlov ved borgerligt ombud eller ej afhænger igen af ansættelseskontrakten. Der er dog visse regler ift. borgerligt ombud:

  • Hvis det gælder en privat virksomhed, skal du som arbejdsgiver som udgangspunkt give medarbejderen orlov, men du har ret til at afslå, hvis medarbejderens fravær har afgørende konsekvenser for virksomheden 
  • Som ansat i det offentlige har medarbejderen ret til orlov 
  • Som medlem af kommunalbestyrelse har medarbejderen ret til orlov

For værnepligtige gælder det – udover at være særlig beskyttet ift. opsigelse – at vedkommende har ret til orlov fra arbejdet. Det gælder, uanset om man er privat eller offentligt ansat.

Er der baby på vej?

Barselsorlov er en særskilt form for orlov, der har sine egne regler alt efter, hvilken arbejdsplads du har og hvilken overenskomst, du benytter. Du kan læse mere om reglerne for barselsorlov her.

Hold styr på orloven

Med et digitalt timeregistreringssystem som Intempus bliver det nemt for både medarbejderen og arbejdsgiveren eller administratoren at håndtere alle typer orlov og øvrige fraværstyper. Medarbejderen registrerer blot orlovsperioden eller fraværsdagene direkte på app, hvorefter administratoren nemt kan godkende og få overblikket over alt det indberettede i Intempus’ administrationssystem. På den måde er der altid styr på medarbejdernes timer og fraværssaldi. 

Vil du høre mere om, hvordan håndteringen af orlov og andet fravær kan gøres nemt og overskueligt med Intempus? Så book en demo helt gratis og uforpligtende her: 

Du er også velkommen til at give os et kald på: +45 26390400

Cookie-indstillinger