Omsorgsdage – forstå reglerne for de lønnede fridage med dit barn 

Er du ansat i det offentlige? Og er du forælder til et barn i alderen 0-7 år? Så har du ret til 2 lønnede fridage om året sammen med dit barn. Er du privatansat, fremgår det af din overenskomst, din ansættelseskontrakt eller lignende, om du har ret til omsorgsdage. 

Hvem har ret til omsorgsdage?

Alle offentligt ansatte fædre og mødre (herunder biologiske forældre, registrerede medmødre, adoptivforældre, plejeforældre og indehavere af forældremyndigheden) har ret til 2 omsorgsdage årligt pr barn fra og med fødselsåret og frem til det år, hvor barnet fylder 7. Som udgangspunkt har en pap- eller stedforælder ikke ret til omsorgsdage. Og det er desuden et krav, at barnet har ophold hos dig. 

Du har ret til to omsorgsdage uanset hvornår på året, du er blevet ansat, og uanset om du er ansat på fuldtid, deltid eller som fx studentermedhjælper. Én omsorgsdag tæller som det faktiske antal timer, du skulle have været på arbejde den pågældende dag. 

Er du privatansat, kan du kun forvente ret til omsorgsdage, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, din overenskomst, af personalepolitikken på din arbejdsplads eller lignende. Her gælder det også, at hvis du er ansat i en periode på under én måned, fx i et kort, tidsbegrænset vikariat, har du ikke ret til omsorgsdage. Ligeledes har du ikke ret til omsorgsdage i perioder, hvor du ikke får fuld løn. Det kan fx være hvis du i forbindelse med barsel kun får udbetalt pensions­bidrag fra din arbejdsgiver.

Hvornår og hvordan kan omsorgsdage afholdes? 

Omsorgsdagene følger kalenderåret og skal være afholdt senest 31. december. 

Der er ingen frist for, hvornår du skal give din arbejdsgiver besked om, hvornår du ønsker at afvikle dagene. Men ligesom med ferie og andet fravær er det en god idé at sige det til din arbejdsgiver, så snart du ved det, så der er større chance for at dit ønske kan imødekommes, og så arbejdet og dine opgaver kan planlægges efter det. 

Ønsker du at afholde omsorgsdagene som halve dage, kan du gøre det, og efter aftale med din arbejdsgiver kan det også være en mulighed at afholde dem timevis. 

Hvis du bliver syg før din omsorgsdag, kan den udskydes til et andet tidspunkt, men hvis du bliver syg på selve omsorgsdagen, vil den blive betragtet som afholdt.

Kan omsorgsdage gå tabt?

Som hovedregel vil dine omsorgsdage gå tabt, hvis du ikke afholder dem inden for indeværende kalenderår. Dog kan overførelse ske i særlige situationer. I det år, barnet er født eller modtaget, kan du godt overføre omsorgsdagene. I tilfælde af at du har barsels-, adoptions eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår og derfor ikke har mulighed for at afholde omsorgsdage, kan du også godt få lov at overføre dem. I alle andre tilfælde vil det ikke være muligt, ligesom det heller ikke er muligt at få udbetalt penge for de omsorgsdage, du ikke har afholdt. Heller ikke hvis du fratræder din stilling.

Hvad skal du forholde dig til som medarbejder?

  • Er du ansat på en offentlig overenskomst eller har en privat ansættelsesaftale, der tillader det, har du ret til 2 lønnede fridage, såkaldte omsorgsdage, pr år pr barn fra og med fødselsåret og frem til det år hvor barnet fylder 7.
  • Du har ret til omsorgsdage uanset om du er fuldtidsansat, deltidsansat eller ansat som fx studentermedhjælper. 
  • Omsorgsdagene skal afholdes senest den 31. december i kalenderåret.
  • Omsorgsdage kan som hovedregel ikke overføres til næste kalenderår.
  • Du har selv ansvar for at få afholdt dine omsorgsdage på tidspunkter efter aftale med din arbejdsgiver.
  • Der gælder ingen varslingsregler for afholdelse af omsorgsdage. Du bør dog anmode din arbejdsgiver om det, så snart du kan.

Hvad skal du forholde dig til som arbejdsgiver eller administrator?

  • Dine medarbejdere har ret til at afholde 2 omsorgsdage pr år pr barn fra og med fødselsåret og indtil det år hvor barnet fylder 7.
  • Omsorgsdagene skal afholdes senest den 31. december i kalenderåret og kan som hovedregel ikke overføres til andre kalenderår.
  • Du bør så vidt muligt imødekomme medarbejderens anmodning om afholdelse af omsorgsdage.

“Orlovsdage til omsorg” – hvad er der nu med dem?  

Orlovsdage til omsorg må ikke forveksles med omsorgsdage. Orlovsdagene til omsorg er nemlig ikke lønnet. Som lønmodtager har du ret til 5 selvbetalte orlovsdage hvert kalenderår, dvs. fra 1 januar til 31 december, til at drage omsorg for nære pårørende. Dagene kan afholdes samlet eller som enkelte dage, og det er nødvendigt at du gør din arbejdsgiver opmærksom på, hvis du ønsker at gøre brug af dem. Her gælder det ligeledes, at dagene går tabt ved kalenderårets udgang, hvis du ikke har brugt dem. 

Du kan læse mere om omsorgsorlov på Borger.dk: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Orlov/omsorgsorlov 

Hold styr på omsorgsdage og alt andet fravær

Med et digitalt timeregistreringssystem som Intempus kan det gøres det nemt og overskueligt for både medarbejder og arbejdsgiver eller administrator at håndtere omsorgsdage. Ligesom alt andet fravær – fx ferie, sygdom, afspadsering, barsel osv. – registrerer medarbejderen blot timerne som ‘omsorgsdage’ direkte i app, hvorefter administratoren nemt kan godkende og få overblik over de indberettede (fraværs)timer i Intempus Web. På den måde er der altid styr på medarbejdernes timer og fraværssaldi. 

Er du nysgerrig på, hvordan Intempus kan lette arbejdsdagen og gøre fraværsregistrering nemt, sikkert og korrekt for dig og din virksomhed? Så book en demo helt gratis og uforpligtende her:

Du er også velkommen til at give os et kald på: +45 26390400

Kilder: Borger.dk, Finansforbundet.dk

Cookie-indstillinger