Når barnet er sygt

De kære små pus kræver omsorg, når de er syge. Og det er der heldigvis taget højde for, så du slipper for at sætte din ansættelse på spil. På nogle arbejdspladser er frihedsmulighederne mere vidtrækkende end på andre, og her tager vi dig igennem, hvilke regler der gælder for henholdsvis alle eller kun nogle, og hvad din overenskomst typisk giver af rettigheder.

Man skal kunne sætte sit barn i første række, når det bliver sygt eller har været ude for en ulykke og ikke længere kan passes i sin daginstitution, og det skal som udgangspunkt ikke være noget, der påvirker forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder negativt. Derfor findes ”Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager”, som sikrer alle arbejdstagere ret til fri ved ”akut opstået sygdom”. Mere præcist er sygdommens karakter ikke beskrevet, andet end at det skal være ”tvingende nødvendigt, force majeure” at blive hjemme, men det er den ret, som populært kaldes ’barnets første sygedag’.

Meget mere præcist er omstændighederne for retten til fravær faktisk ikke beskrevet, og det er værd at notere sig, for det åbner i princippet op for fortolkning af, hvornår sygdom er akut og tvingende nødvendig at blive hjemme fra arbejde for. Og derfor er det samme lov, der kommer i spil, hvis du skal have fri i forbindelse med andre familiemedlemmers sygdom eller ulykke. Det vil i så flad typisk være i forbindelse med livstruende sygdom, eftersom voksne mennesker jo i vid udstrækning kan tage vare på sig selv – også under sygdom.

Mit barn er sygt – har jeg ret til fri fra arbejde?

Selve loven om fravær på grund af sygdom i familien siger altså ikke noget om, hvornår man er for gammel – der er med andre ord ikke en magisk 18-årsgrænse. Tværtimod vil mange teenagebørn nok netop være tilpas meget i stand til at tage vare på sig selv til, at man netop ikke kan tale om tvingende nødvendighed for at tage hjem fra arbejde. Og derudover kan man med en vis rimelighed sige, at det kun er den første dag, sygdommen kan være så akut, at man ikke har mulighed for at finde et alternativ til pasning af barnet, og dermed lander vi omtrent på ”første sygedag”-fortolkningen.

Det lukker altså også den teoretiske mulighed for, at hver forælder kan tage sig en ”første” sygedag og dermed tilsammen opnå to dages fravær uden at have brugt ferie eller lignende på det. Det er barnets første sygedag – ikke den første sygedag, forældrene tager for barnet. Og der er kun én forælder, som kan tage fri. På andendagen af et sygdomsforløb er det svært at argumentere for, at der fortsat er tale om akut sygdom.

Vær opmærksom på, at lovbestemmelsen om fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager ikke giver ret til løn under fraværet. Arbejdsgiveren er altså i sin gode ret til at trække dig i løn for dit fravær. Ikke desto mindre har mange alligevel ret til løn under fraværet, og det leder os til næste væsentlige punkt.

Hvad siger min overenskomst om barnets første sygedag?

Det er selvsagt individuelt fra overenskomst til overenskomst, hvad den giver dig af rettigheder i forbindelse med barnets første sygedag. Men typisk giver den dig ret til løn – og nogle gange endda ret til flere dage med løn. Det kan i princippet også stå nedfældet i din ansættelseskontrakt eller andre lokale regler på din arbejdsplads, og det er naturligvis noget, din arbejdsgiver skal være i stand til at gøre dig klogere på – alternativt din fagforening. Men igen ligger det fast, at forældrene kører på et samlet regnskab og ikke begge kan gøre brug af den første sygedag. Eventuelt kan de deles, hvis begge har ret til to dages fravær.

Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at der kan være tale om barnets første sygedag jf. overenskomst?

Igen er det individuelt fra aftale til aftale, men typisk gør det sig gældende, at:

  • … barnet skal være under 18 år
  • … barnet opholder sig hos dig
  • … det er nødvendigt at blive hjemme af hensyn til barnet
  • … det er praktisk muligt at blive hjemme fra arbejdet

Arbejdsgiveren kan altså ikke bruge barnets alder til at argumentere for, at det ikke er nødvendigt at blive hjemme, så længe barnet er under 18. I hvert fald ikke isoleret set. Men da det også skal være ”nødvendigt at blive hjemme af hensyn til barnet”, kan man mene, at fraværet skal bakkes op af andet end barnets alder alene, hvis ikke arbejdsgiveren med en vis ret skal kunne tillade sig at sætte spørgsmålstegn ved fraværet. Og ligeledes skal det altså være muligt at forlade sin arbejdsplads uden f.eks. at overlade en døende patient til sig selv.

Styr på fraværet?

Med et digitalt timeregistreringssystem som Intempus kan det gøres det nemt og overskueligt for både medarbejderen og arbejdsgiveren eller administratoren at håndtere alle former for fravær: ferie, afspadsering, barsel og selvfølgelig omsorgsdage og fraværsperioder ifm med et sygdomsramt barn. Medarbejderen registrerer blot timerne som fx ‘omsorgsdage’ eller ‘barnets første sygedag’ direkte på app, hvorefter administratoren nemt kan godkende og få overblikket over de indberettede (fraværs)timer i Intempus Web. På den måde er der altid styr på medarbejdernes timer og fraværssaldi. 

Er du nysgerrig på, hvordan Intempus kan lette arbejdsdagen og gøre fraværsregistrering nemt, sikkert og korrekt for dig og din virksomhed? Så book en demo helt gratis og uforpligtende her: 

Du er også velkommen til at give os et kald på: +45 26390400

Cookie-indstillinger