“Loud quitting” – forstå det nye fænomen på arbejdsmarkedet

Et af de nyeste fænomener i arbejdslivet er “Loud quitting”: et kraftfuldt middel for medarbejderen til at udtrykke frustration, skabe opmærksomhed eller påvirke forandringer på arbejdspladsen, men samtidig også en potentiel udløser af kontroverser og påvirkning af ens fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Forstå fænomenet og hvordan du, som arbejdsgiver, kan undgå det her.

Hvad er Loud Quitting? 

Loud quitting – eller på dansk “højlydt opsigelse” – refererer til handlingen, hvor én eller flere medarbejdere offentligt og dramatisk opsiger sit job, ofte ved at lave en scene eller bruge sociale medier som platform for deres afsked. I modsætning til traditionel opsigelse, som normalt sker privat og måske kun deles med nærmeste kolleger, er “loud quitting” altså en mere offentlig handling. 

Tendensen er forankret i den aktuelle debat om work/life balance: balancen mellem arbejdsliv og privatliv. For mange “loud quitters” handler den højlydte opsigelse nemlig om at gøre offentligheden opmærksom på nogle uhensigtsmæssige arbejdsforhold med henblik på at skabe forandring i normerne og kulturen omkring det pressede og konkurrenceprægede arbejdsliv.

Her tilbyder de sociale medier et rum, hvor medarbejderne kan dele deres kritik, frustrationer og utilfredsheder rettet mod den virksomhed eller branche, de har valgt at træde ud af, med et bredere publikum.

Men hvor udbredt er fænomenet egentlig? Næsten 1 ud af 5, eller 18 %, af globale medarbejdere siger højlydt op eller reducerer aktivt deres engagement i deres arbejde, ifølge en ny rapport fra Gallup med mere end 120.000 globale medarbejdere. 

Hvorfor vælger folk “loud quitting”? 

Der er flere årsager til, at nogle medarbejdere vælger at praktisere “loud quitting”. For det første kan det skyldes en følelse af frustration omkring deres arbejdsforhold. Ved at gøre opmærksom på deres opsigelse, ønsker de at bringe fokus på de problemer eller udfordringer, de har oplevet på arbejdspladsen. Det kan også være et forsøg på at skabe forandring eller påvirke virksomhedens omdømme ved at offentliggøre deres historie.

En anden grund til at vælge “loud quitting” kan være et ønske om at øge ens personlige branding eller skabe muligheder for nye karriereveje. Ved at offentliggøre ens opsigelse kan det tiltrække opmærksomhed fra potentielle arbejdsgivere, branchefolk eller medier, der kan være interesseret i at høre mere om deres historie eller tilbyde nye muligheder.

Hvilke konsekvenser har fænomenet ? 

Hvis én eller flere medarbejdere i en virksomhed vælger at “loud quitte”, kan det få en række vidtgående konsekvenser for såvel virksomheden som de opsigende medarbejdere.

1. Konsekvenser for medarbejderen

Mens “loud quitting” kan virke som en effektiv måde at udtrykke sig på eller skabe forandring, er det vigtigt at overveje de potentielle konsekvenser. Offentliggørelse af ens opsigelse kan skabe kontroverser eller konflikter med tidligere arbejdsgivere eller kolleger. Det kan også have en indvirkning på ens fremtidige beskæftigelsesmuligheder, da potentielle arbejdsgivere måske bekymrer sig om, hvordan man vil håndtere eventuelle fremtidige konflikter eller uenigheder. Samtidig vil man forringe sine chancer for at få en anbefaling eller god udtalelse med sig videre.

Derfor er det afgørende, at medarbejdere, der overvejer “loud quitting”, nøje overvejer de potentielle konsekvenser og vejer fordele og ulemper. Det kan være en god idé at tale med en karriererådgiver, mentorer eller betroede personer i ens netværk for at få rådgivning og perspektiv, før man træffer en beslutning. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på at man ikke overtræder eventuelle juridiske aftaler om f.eks. fortrolighed, konkurrenceklausuler og krænkelser.  

Hvis man som medarbejder ikke allerede har taget en konstruktiv snak med sin nærmeste leder omkring mulighed for ændringer omkring de ting, der skaber utilfredshed, er dette også et godt sted at starte. 

2. Konsekvenser for virksomheden

Loud quitters’ adfærd kan påvirke virksomheden meget negativt. Medarbejderne kan i værste tilfælde skabe en ubehagelig offentlig scene, dele negative kommentarer online, nægte at udføre tildelte opgaver i opsigelsesperioden og gå i gang med forstyrrende og potentielt saboterende handlinger. Dette kan også skade produktiviteten, skabe øget arbejdsbyrde for de øvrige medarbejdere samt påvirke virksomhedens kultur og omdømme.

Derfor bør man som leder i en virksomhed forsøge at forebygge, at tendensen finder vej ind i virksomheden. Det har vi 3 råd til herunder.

3 råd til at undgå at medarbejderne “loud quitter”

For at undgå at medarbejderne vælger at skabe et spektakel omkring deres opsigelse, kan man som virksomhedsleder fokusere på følgende: 

1. Etablér jævnlige feedback sessions

Ved at være i løbende dialog med medarbejderne omkring deres oplevelse med at være på arbejde – fagligt såvel som socialt, – har man mulighed for at spore eventuelle utilfredsheder i god tid. Dét giver bedre mulighed for at løse problemet, så man undgår opsigelser.

2. Hav fokus på mental sundhed 

Virksomheden bør prioritere medarbejdernes trivsel og tilbyde støtte og ressourcer til at understøtte deres mentale sundhed. 

3. Anerkend dine medarbejdere 

Ros medarbejderne, når de gør det godt. Når medarbejderen får ros, føler de sig ofte mere anerkendt. Samtidig kan det give en følelse af, at den eventuelle ekstra indsats, man har ydet i en presset periode, har været det hele værd.

Kilder: Forbes.com, Gallup.com

Cookie-indstillinger