Kompensation og tillæg for afskaffelse af Store Bededag – dét bør du vide

Folketinget vedtog i februar 2023 “loven om konsekvenserne ved afskaffelsen af Store Bededag som helligdag“. Som følge af afskaffelsen skal lønmodtagere fra den 1. januar 2024 kompenseres med 0,45% af deres årlige løn for den øget arbejdstid. Her kan du blive klogere på reglerne for kompensationen.

Baggrunden for afskaffelsen af Store Bededag som helligdag

Den danske regering vedtog i starten af 2023 at Store Bededag skulle afskaffes som helligdag, hvilket betyder, at arbejdstagere ikke længere har krav på en fridag den fjerde fredag efter påske. Formålet med loven er at sikre, at Store Bededag anses som en almindelig arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder på almindelige arbejdsdage, også gælder denne dag.

Beslutningen kom som led i regeringens bestræbelser på at modernisere arbejdsmarkedet og øge produktiviteten. Med flere og flere virksomheder, der opererer i et globalt marked, har der været et ønske om at tilpasse danske arbejdsvilkår til internationale standarder og skabe større fleksibilitet.

Regeringen har argumenteret for, at afskaffelsen af Store Bededag som fridag vil være gavnlig for både økonomien og arbejdsmarkedet ved at øge produktiviteten og konkurrenceevnen. Samtidig sigter ændringen mod at skabe et mere sammenhængende arbejdsår uden længere pauser, som nogle gange kan være udfordrende for virksomheder og produktivitet.

Afskaffelsen af fridagen har naturligvis konsekvenser for lønmodtagernes arbejdstid, hvorfor regeringen har fastsat nogle regler for kompensation for den øget arbejdstid. 

Forskellige regler for udbetaling af kompensation for Store Bededag

Ifølge loven skal kompensationen for forøgelsen af medarbejdernes arbejdstid ske gennem et løntillæg på 0,45 % af lønmodtagerens årlige løn. Løntillægget skal beregnes ud fra lønmodtagerens aktuelle, sædvanlige og fast påregnelige løn. Arbejdsgiverens bidrag til pensionsordninger samt faste tillæg, herunder forskudttidstillæg, vagttillæg og rådighedstillæg, skal derfor indgå i beregningen af løntillægget. Betaling for overarbejde og ferietillæg skal derimod ikke indgå i beregningsgrundlaget. 

Udbetalingen af kompensationen afhænger af, om medarbejderen er månedslønnet eller timelønnet, og der er forskellige måder, arbejdsgiveren kan vælge at udbetale kompensationen, nemlig på års- eller månedsbasis.

Det gælder desuden, at administrerende direktører og selvstændigt erhvervsdrivende, som arbejdsgiveren samarbejder med på konsulentbasis, ikke er omfattet af loven.

Kompensation til månedslønnede lønmodtagere

For månedslønnede lønmodtagere, der har været ansat i virksomheden før den 1. januar 2024, gælder det, at de fra den 1. januar 2024 bliver kompenseret for forøgelsen af deres arbejdstid gennem et løntillæg på 0,45 % af deres årlige løn. En månedslønnet lønmodtager er defineret som en modtager med fast løn for en given periode, uafhængigt af antallet af helligdage i denne periode. 

Det er endnu uvist, om lønmodtagere, der er ansat efter 1. januar 2024, også er berettiget kompensation.

Kompensation til timelønnede lønmodtagere

Hvis en timelønnet lønmodtager skal arbejde på Store Bededag, vil de modtage deres normale løn for arbejdet denne dag. Har man tidligere arbejdet på Store Bededag og fået et helligdagstillæg, så bortfalder dette tillæg, da det nu er en almindelig arbejdsdag.

Udbetaling af løntillæg

Lønmodtagerne optjener løbende løntillægget fra 1. januar 2024, og det kan udbetales på to måder: på månedsbasis eller årsbasis.

Vælger arbejdsgiveren den månedlige udbetaling får lønmodtagere tillægget sammen med sin normale løn.

Vælger arbejdsgiveren at udbetale løntillægget på årsbasis, vil lønmodtageren modtage det sammen med ferietillægget i henhold til ferielovens regler, dvs. to gange årligt sammen med månedslønnen for maj og august. Hvis en medarbejder fratræder sin stilling, har de krav på at få afregnet optjente tillæg siden den sidste udbetaling af tillægget.

Vil du som arbejdsgiver beholde Store Bededag som en betalt fridag? 

Der er intet, der hindrer, at I som virksomhed laver særlige aftaler med en eller flere medarbejdere om at have fri på almindelige arbejdsdage – herunder f.eks. Store Bededag, 1. maj og Grundlovsdag, som alle betragtes som almindelige arbejdsdage på lige fod med alle andre almindelige arbejdsdage.

Hvis du som arbejdsgiver vælger at tilbyde medarbejderne, at de kan holde betalt fri på Store Bededag, skal de månedslønnede medarbejdere alligevel have udbetalt løntillægget på 0,45%. 

Vil du vide mere?

Vil du blive klogere på, hvordan I nemt kan håndtere søn- og helligdagsregler med Intempus? Så er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak på +45 26390400. Du kan også læse mere i vores blogindlæg om reglerne for løn og fri på helligdage.

Kilder: EY.com, Retsinformation.dk.

Cookie-indstillinger