Hjemmearbejdsplads – et bæredygtigt arbejdsliv?

Covid-19 har medført mange ændringer i vores samfund. Særligt har måden, vi strukturerer vores arbejdsliv på aldrig været så meget i opbrud, som nu. I dette indlæg kan du læse om hjemmearbejdspladsen og hvilke krav, det stiller til både medarbejder og virksomhed.

Hvorfor hjemmekontoret vinder indpas?

Selvom pandemien så småt har passeret det ganske land, så har arbejdslivet taget en drejning i retning af ‘hybrid arbejde’. Flere medarbejdere og arbejdspladser har taget hjemmearbejdspladsen til sig, og medarbejdere er blevet vant til den fleksible arbejdsdag. 

Selvom der er ulemper ved at arbejde mindre på kontoret, hvor al uformel vidensdeling foregår, så mener et flertal stadig at fordelene opvejer ulemperne og at én til to hjemmearbejdsdage om ugen er at foretrække.

I en analyse om god ledelse har man fundet, at hos medarbejdere, der får frihed til at planlægge deres egne opgaver, har hjemmearbejde en positiv effekt på arbejdslysten. Frihed hænger uløseligt sammen med tillid, og i relation til hjemmearbejde styrker det rammerne for medarbejderne at have fleksibilitet og medbestemmelse i, hvordan de strukturerer deres arbejdsdag. 

Egner sig til fordybelse

Når man har mulighed for selv at tilrettelægge sin arbejdsrytme, så vil der også være en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv, og dén fleksibilitet værdsætter særligt børnefamilier. Et balanceret arbejdsliv betyder dog også, at man har variation i rammerne, og selvom det sociale samvær med sine kollegaer er vigtigt for arbejdsglæden, kræver nogle opgaver mere ro og tid til fordybelse end andre. Her oplever mange hjemmekontoret som mere optimalt, fordi det giver mulighed for bedre fordybelse i vidensstof  fordi forstyrrelserne er færre. Omvendt kræver koordinerende opgaver nærvær og egner sig bedre til arbejdskontoret. 

Bagsiden af medaljen 

I studiet fra 2021 om hjemmearbejde, ‘’Six Key Advantages and Disadvantages of Working from Home in Europe during COVID-19’’, har man klarlagt tre fordele og tre ulemper ved hjemmearbejdspladsen på baggrund af udvalgte medarbejderes udsagn. 

Fordelene er hhv. balance mellem arbejdsliv og familieliv, forbedret arbejdseffektivitet og større medbestemmelse. Det stemmer overens med undersøgelser fra en dansk undersøgelse af Gallup og de ovennævnte grunde. Ulemperne dækker over begrænsede ressourcer i form af sparring, usikkerhed omkring ens arbejde og utilstrækkelig udstyr på hjemmekontoret. 

Fordele og ulemper ved hjemmearbejde

Når lederen er fraværende, og når vi mangler forventningsafstemning og tillid, så bliver hjemmearbejde ikke så givende, som det kunne have været. Det kan være med til at plante usikkerhed i medarbejderen, og i værste fald medvirke til stress. Undersøgelser viser, at det har været en direkte konsekvens af tvungen hjemmearbejde under Covid-19.

Tvungen hjemsendelse og et stort arbejdspres kombineret med, at man ikke har haft samme adgang til kollegaer og ledere i forhold til sparring er faktorer, som har medvirket til øget stress på arbejdspladser. Meget fleksibilitet sætter højere krav til medarbejderens evne til at strukturere sin tid, fordi man derhjemme ikke på samme måde har det naturlige skift mellem arbejde og fritid.

På nogle arbejdspladser har den øgede mængde hjemmearbejde efter pandemien også  medført et øget behov for kontrol fra ledernes side –  i hvert fald hvis man spørger medarbejderne. I en undersøgelse svarer 17 procent af medarbejderne, at de er delvist eller helt enige i, at deres nærmeste leder har større fokus på kontrol nu end før Covid-19. Dét kan være med til at svække tilliden og dermed øge usikkerheden hos medarbejdere. 

Manglende socialt samvær 

En af de store ulemper for medarbejderne er for lidt socialt samvær med deres kollegaer, hvilket et flertal af danskerne oplever er med til at påvirke deres arbejdslyst. Ifølge psykolog Malene Friis Andersen har det været med til at påvirke ensomhedsfølelsen: ‘’Hjemmearbejdet kan både give fleksibilitet, frihed og bedre work-life-balance, men også grænseløshed, konflikter i hjemmet og følelsen af aldrig at have fri. Hjemmekontoret giver mulighed for fordybelse, men kan samtidig øge følelsen af ensomhed og være dekoblet fra arbejdspladsen.’’

For ledere med medarbejdere, der arbejder hjemmefra, er udfordringen også at have føling med, hvordan de har det. Teams-møder og virtuelle fredagsbarer kan man komme langt med, men det kan ikke erstatte det uformelle møde ledere og medarbejdere imellem.

Hvordan ser det optimale nye arbejdsliv ud?

Hvad er så løsningen, kunne man fristes til at spørge – og hvad er et bæredygtigt arbejdsliv? Medarbejdere kan have forskellige motivationsfaktorer, og arbejdsopgavernes forskellighed kan betyde, at arbejdsformen kan variere. 

Der er ingen tvivl om, at medarbejdernes fysiske tilstedeværelse på arbejdspladsen styrker samarbejdet og sammenholdet. Dét rykker vi næppe væk fra. Nogle arbejdspladser har også indført dage, hvor alle skal møde ind, så man sikrer, at medarbejdere kan interagere og vidensdele. Men der er ingen tvivl om, at hybridarbejde er kommet for at blive. 

For ledelsen er det vigtigt at have helt klare aftaler om, hvem der kan arbejde hjemme, hvilke opgaver som kan løses hjemme, samt rammer og forventninger for arbejdet. Først og fremmest kræver det fleksibel ledelse at håndtere den nye realitet med delt hjemmearbejde og kontorarbejde. Opfordringen herfra må lyde, at man forventningsafstemmer og laver aftaler om, hvilke typer arbejdsopgaver man kan klare fra hjemmearbejdspladsen. Når man giver sine medarbejdere medbestemmelse og ansvar for egen arbejdsrytme, vil man opleve en effektiv, dynamisk og tillidsfuld arbejdsplads. 

En digitaliseret løsning til den moderne virksomhed

Ved at implementere en digital løsning til timeregistrering på arbejdspladsen kan man sikre, at man opretholder overblikket over medarbejdernes forskelligartede arbejdsdage. Det fornyede og hybride arbejdsliv kalder på mobile løsninger i hverdagen. 

Hos Intempus har vi udviklet en intelligent app, som giver ejerskab over arbejdsdagen tilbage til medarbejderen, da de selv kan registrere deres timer og planlægge deres arbejdstid. 

Har du lyst til at høre mere? Så giv os et kald på +45 26390400 eller book en gratis og uforpligtende demo, hvor I kan blive klogere på, hvordan vi kan imødekomme netop jeres behov:

Kilder: Arbejdsmilljøweb.dk, Kantar Gallup & Videnscenter for God Arbejdslyst

Cookie-indstillinger