Flextid – det nye sort?

Flextid eller flekstid defineres som en arbejdstidsaftale omkring fleksibel arbejdstid, der giver den enkelte medarbejder ret til selv at placere sin arbejdstid. Flextid indebærer normalt, at medarbejderen skal registrere sin arbejdstid ved at benytte arbejdspladsens interne system til arbejdstidsregistrering.

Der er mange ting at forholde sig til omkring flextid. Her giver vi et helt konkret overblik over flextid, så du ved, hvordan du skal forholde dig til flextidsordninger på arbejdspladsen enten som medarbejder eller administrator.

Hvad skal man være opmærksomhed på ved flextid?

Individuelt for arbejdspladser

Flextid er individuelt fra arbejdsplads til arbejdsplads, og der er derfor mange forskellige variationer af en flextidsordning. Flextid er ikke en ret for alle medarbejdere, men er noget, der skal aftales mellem medarbejder og arbejdsgiver. De fleste arbejdspladser har deres eget flextidsreglement, og derfor er det nødvendigt at sætte sig ind i den specifikke flextidsordning, der er ved netop din arbejdsplads. 

Ofte er der, eksempelvis, regler omkring, hvor meget plus eller minus medarbejderens flexkonto må være i.

Flextid kontra fikstid

En flextidsordning kan se ud på flere måder. Nogle er meget fleksible, hvor andre er knap så smidige. Mange virksomheder har en såkaldt flextidsramme, som er indenfor det tidsrum, medarbejderen skal fordele sine arbejdstimer. Dertil kan man også have en fikstidsramme, som er en kortere tidsramme end flextidsrammen, hvor medarbejderen forventes at arbejde. 

Lad os tage nogle eksempler på mulige flextidsordninger.

Eksempel 1 – Flextidsramme med fast fikstid

Virksomheden har en flextidsramme mellem kl. 6.00 og kl. 18.00 mandag til fredag. Her skal medarbejderen lægge sine arbejdstimer. Derudover er der en fikstidsramme fra kl. 9.00 – 15.00, hvor medarbejderen forventes at arbejde.

Eksempel 2 – Fast arbejdstid med kort flex før og efter arbejde

En anden løsning er, at man som medarbejder har nogle faste arbejdstider, som f.eks. 8.00 – 16.00. Møder medarbejderen ind 1 time tidligere eller bliver 1 time længere, tilføjes den ekstra time til flexkontoen. Ligeledes trækkes timer fra, hvis medarbejderen møder senere ind, holder fri eller går tidligere. Med denne løsning er det kun den første time ud over arbejdstiden, der tæller som flextid. Alt derudover gælder som overarbejde.

Eksempel 3 – Flextid baseret på normtid

En tredje mulighed kan være, at man har en daglig norm på 7,4 timer, som svarer til en 37 timers fuldtidsuge. Arbejder man mere end den daglige normtid, tilskrives timerne på medarbejderens flexkonto. Arbejdes der mindre, nedskrives timerne på flexkontoen. Sådan en ordning er meget fleksibel for medarbejderen, og derfor sætter virksomheden ofte en grænse for, hvor mange flekstimer medarbejderen må have i minus eller plus.

Flextid og overarbejde

Hvordan differentierer man mellem flextid og overarbejde? Overarbejde kan først starte efter den daglige normtid og skal være beordret. Overarbejdstimerne kan enten tælles med i flextidsregnskabet ved at blive ganget op med en faktor, så overarbejdet tæller mere end ved almindelig arbejde. Eller overarbejdstimer kan tælles separat fra flexkontoen, og udbetales udover den almindelige løn. 

Hvilke regler der er for overarbejde, afhænger af hvilken overenskomst, lokalaftale eller andet, arbejdspladsen følger. Spørg din arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant for nærmere om overtidsreglerne på din arbejdsplads.

Hold styr på flextiden

Benyttes en flextidsordning er det helt essentielt for både medarbejder og arbejdsgiver at arbejdstiden kan registreres nemt og fleksibelt, så der let kan holdes styr på timer. 

Med et professionelt og digitalt timeregistreringssystem, kan man som medarbejder og arbejdsgiver let holde styr på flextiden. Med en timeregistrerings app får medarbejderen mulighed for at registrere sin arbejdstid på mobilen. Med Intempus’ timeregistreringssystem får du adgang til en flexsaldo, der giver medarbejderen mulighed for at holde øje med om det aftalte antal arbejdstimer er nået, og om der er timer til afspadsering. 

Arbejdsgiver kan ligeledes løbende holde øje med medarbejderens indberettede flextimer, overarbejde, fravær, kørsel, udlæg, mm. i Intempus’ Administration, hvor timerne let kan godkendes og overføres til løn- og økonomisystemet. På den måde løftes hele administrationsbyrden ved flexordningen for både medarbejdere og arbejdsgiver, og gør det nemt og digitalt at registrere arbejdet. 

Har du lyst til at høre mere om hvordan flextid kan håndteres nemt og smart med et digitalt timeregistreringssystem? Så giv os et kald på +45 26390400 eller book en uforpligtende demo:

Cookie-indstillinger