Fire dages arbejdsuge: galt eller genialt?

Forskers dom over fire dages arbejdsuge: “Det er svært at køre bus 20 procent hurtigere”

Det kan lyde fristende med en fire dages arbejdsuge. Mere tid til familien, mere tid til at træne op til forårets marathon, eller hvad man ellers bruger weekenderne på. Men hvad er styrkerne og udfordringerne ved en fire dages arbejdsuge? Vi har spurgt en af Danmarks førende arbejdsmarkedsforskere.

Det vakte opsigt, da den københavnske IT-virksomhed Iih Nordic i 2017 indførte en fire dages arbejdsuge. Siden har snakken kørt i flere virksomheder og i medierne. Kan det lade sig gøre? Og har det en effekt?

For direktør hos Iih Nordic Henrik Stenmann bundede beslutningen om at indføre fire dages arbejdsuge i et ønske om at lokke højt specialiseret arbejdskraft til firmaet.  

– Vi kunne se, at hvis vi begyndte at bruge forskellige værktøjer, så kunne vi gå ud og spare en masse tid og gøre arbejdet både nemmere og sjovere at udføre. Samtidig blev flere af vores ansatte kontaktet af headhuntere, så den fire dages arbejdsuge var også en måde at holde headhunterne for døren og tiltrække nye folk.

En stor del af de værktøjer, de har indført hos Iih Nordic har handlet om at undgå konstante forstyrrelser for de ansatte. Samtidig er det i dag hverdag at høre koncentrationsmusik rundt om på kontoret.

– Når man fjerner en del af sit grundlag for at tjene penge ved at arbejde færre dage, så bliver man nødt til at tænke anderledes, siger Henrik Stenmann og fortæller, at han mener, initiativet har haft en effekt.

– Jeg oplever, at vi har fået gladere medarbejdere. Samtidig er vi langsomt men sikkert begyndt at turde tænke anderledes som organisation. Jeg tror, det har gjort os bedre rustet til fremtiden, siger han.

Hvor lang tid før skal overarbejde varsles?

Det sker jævnligt, at der opstår forvirring om, hvor lang tid før, man som medarbejder skal varsles om overarbejde. Og det er netop også meget diffust. Det afhænger nemlig af den enkeltes overenskomst.

Overenskomsten vil ofte fortælle, præcis for lang tid før en medarbejder skal informeres om fremtidig overarbejde, hvilket er meget forskelligt fra overenskomst til overenskomst. Nogle overenskomster giver medarbejderen ret til flere ugers varsel, mens det i andre blot er få dage.

Derudover fremgår det også af overenskomsterne, om medarbejderen skal have et ekstra tillæg, hvis grænsen for varsling ikke bliver overholdt.

Hvis man ikke er dækket af en overenskomst, skal det fremgå af ansættelseskontrakten eller en personalehåndbog, hvor længe før overarbejde skal varsles.

Ofte anbefales det af fagforeninger, at man som medarbejder laver et timeregnskab, som jævnligt godkendes af ens arbejdsgiver. Det er med til at give overblik over, hvor mange timer man har arbejdet de enkelte dage, og forhindre uoverensstemmelser over antallet af overarbejdstimer.

Men papirsedler kan blive væk, ryge i skraldespanden ved et uheld eller blive overhældt med kaffe. Derfor har mange virksomheder stor gavn af at bruge Intempus til at holde styr på, hvor mange timer der er blevet arbejdet hvornår. Intempus kan registrere overtimer og derefter finde ud af, hvor meget afspadsering medarbejderen har til gode, eller hvor meget der skal udbetales i overarbejdstillæg.

Færre dage kræver øget produktivitet

Iih Nordics historie lyder som en vaskeægte succeshistorie. Men spørger man en af landets førende arbejdsmarkedsforskere Per Kongshøj, så er indførelse af en fire dages arbejdsuge ikke nødvendigvis lig med et mere lykkelig arbejdsliv. Han fortæller, at snakken om fire dages arbejdsuge blot er et par år gammel, og at den har kunne høres i nogle brancher mere end andre.

– Det er mest indenfor konsulentprægede og kreative aktiviteter, man har snakket om det. Der er der en tanke om, at hvis hjernen får lov at slappe af i tre dage, så kan det gøre, at man er mere kreativ de andre dage, siger han.

Hos Ihh Nordic skal medarbejderne arbejde fire dage, men får fortsat løn for fem dages arbejde. Per Kongshøj mener dog ikke, at færre arbejdstimer er løsningen mod et stresset arbejdsliv.

– Hvis folk arbejder fire dage i stedet for fem, vil det kræve, at de øger produktiviteten med et ordentlig hug for at tjene deres løn hjem på den samme tid. Det vil kræve en produktivitetsstigning på op mod 20 procent.

– Det kan man måske også nogle steder, men det er svært for eksempel at køre bus 20 procent hurtigere, siger han og fortæller, at der ikke er lavet meget forskning på området, og man dermed ikke ved, om og hvor meget produktiviteten vil øges ved en ændring i antallet af arbejdsdage.

– Spørgsmålet er, hvad der forventes af den enkelte på de fire dage. Hvis der forventes, at der produceres det samme, så er det med at få hænderne op af lommerne, siger Per Kongshøj.

Mindre arbejde i fremtiden

Skal man spå ud fra fortiden, vurderer Per Kongshøj, at danskerne i fremtiden vil komme til at arbejde mindre. Tidligere er arbejdsugerne gået fra seks arbejdsdage til fem, ligesom arbejdstiderne er gået fra 40 til 37 timer, og mængden af både ferie og barsel er steget markant.

Han mener, at fire arbejdsdage kan blive normen med tiden, men at det især er øget fleksibilitet for den enkelte medarbejder, der vil komme til at fylde på det danske arbejdsmarked.

– Jeg ved, folk i højere grad efterspørger fleksibilitet – både i forhold til den enkeltes arbejdstid, men også livet. Der er faser, hvor man kan give en skalle og faser, hvor man har lidt sværere ved at gøre det, siger han og fortæller, at det særligt er børnefamilierne, der efterspørger øget fleksibilitet.

– Det er der, man oplever balanceproblemerne. Problemet for dem er ikke, at de skal arbejde fem dage i ugen, men at de skal hente børn, inden institutionerne lukker. Det kan en fire dages arbejdsuge ikke løse, siger han.

Og for de virksomheder, der overvejer at indføre fire dages arbejdsuge, mener arbejdsmarkedsforskeren, at det er vigtigt ikke blot at kigge på arbejdstiderne men også arbejdsgangene.  

– Man skal kigge på, om man kan kommunikere smartere og ikke sætte alle cc på sine mails. Det handler om at gøre arbejdsgangene lettere, så man kan få det, man tidligere gjorde på fem dage, overstået på fire dage, siger han.

Styr på arbejdstimerne?

Et timereregistreringssystem som Intempus gør det nemt og overskueligt at holde styr på antallet af medarbejdernes arbejdstimer – uanset om de arbejder 4 eller 5 dage om ugen og om de har overarbejde, orlov, eller underlagt andre omstændigheder, der har betydning for deres arbejdstid. Intempus kan også integreres til andre systemer, herunder både kvalitetssikring samt løn- og regnskabssystemer, så data nemt kan flyde mellem systemerne. Dét kan spare din virksomhed administrationstimer og ikke mindst fejl.

Er du mere nysgerrig på mulighederne med Intempus og hvordan en digital løsning fra os kan tilpasses til behovene i netop din virksomhed, så kan du prøve at designe din egen timeregistreringsløsning her:

Du er også velkommen til at give os et kald på: +45 26390400

Cookie-indstillinger