Forstå reglerne for ferie på forskud

Hvis du vil afholde ferie på forskud – dvs. bruge nogle af de feriedage, du først optjener i det efterfølgende ferieår eller de efterfølgende måneder – skal du være opmærksom på en række forhold. Fx at du skal aftale det med din arbejdsgiver og at antallet af feriedage, du må afholde på forskud, afhænger af det pågældende tidspunkt på ferieåret. I august måned vil du f.eks. kunne tage 2,08 dage på forskud, mens du i september vil kunne tage 24,96 dage på forskud. Her i blogindlægget kan du blive klogere på reglerne. 

Husk at aftale ferie på forskud

Ferie på forskud skal aftales mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Og det er ifølge den nye ferielov ikke muligt for hverken medarbejderen eller arbejdsgiveren at kræve eller pålægge, at medarbejderen afholder ferie på forskud. 

Med den nye ferielov løber ferieåret fra 1. september til 31. august året efter. Loven siger, at arbejdsgiver max må tildele medarbejderen det antal feriedage/timer på forskud, som kan optjenes i det indeværende ferieår. Det fremgår af Kapitel 2 §7 om Aftale om afholdelse af betalt ferie på forskud i Ferieloven:

“Har en arbejdsgiver og en lønmodtager aftalt, at lønmodtageren kan afholde betalt ferie på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er optjent, fradrages den således afholdte ferie i den ret til betalt ferie, som derefter optjenes i det pågældende ferieår. (…)”  

Hvad betyder reglen i praksis?

Reglen betyder i praksis, at der er stor forskel på, hvor mange feriedage, man som medarbejder har ret til at afholde på forskud. Antallet afhænger nemlig af tidspunktet på året. Står man f.eks i juli måned og drømmer om en ekstra lang sommerferie på 5 dage udover det, man har optjent, kan man kun tage forskud på 4,16 dage fra det indeværende ferieår. Står du til gengæld i februar måned og vil have en ekstra lang vinterferie, kan du tage forskud på hele 14,56 feriedage fra det indeværende ferieår, uden at skulle betale nogle af dagene selv.

Hvor meget ferie kan du tage på forskud de forskellige måneder?

Her i tabellen kan du se, hvor mange feriedage, du kan tage på forskud, i de forskellige måneder af indeværende ferieår. 

Fratræder du din stilling, men har brugt ferie på forskud?

Har du som medarbejder taget ferie på forskud, men vælger at sige din stilling op eller bliver fyret, vil de feriedage, du har taget på forskud på fratrædelsestidspunktet, blive modregnet i tilgodehavende løn/feriegodtgørelse. 

Giver reglen mening?

Her hos Intempus undrer vi os over, hvorfor antallet af feriedage, en medarbejder må tage på forskud, skal afhænge af tidspunktet på ferieåret. Som beskrevet ovenfor vil man som medarbejder, der skal fratræde sin stilling, alligevel få de forud afholdte feriedage modregnet i tilgodehavende løn og feriegodgørelsen. Derfor stiller det ikke virksomheden økonomisk dårligere hvis man f.eks. lod medarbejderen afholde mere end 2,08 feriedage på forskud i august. Tvært i mod ville en ophævelse af reglen blot fjerne begrænsningen for medarbejderne ift. hvornår på året det er muligt at tage en længere ferie. Vi kontaktede FerieKonto for at få en forklaring på reglen, men i deres svar henviste det blot til selve bestemmelsen om, at der alene kan gives den ferie, som lønmodtageren kan nå at optjene i den resterende del af indeværende ferieår.

Hold styr på feriedagene

Vores brugervenlige timeregistreringssystem, Intempus, gør det nemmere end nogensinde før at holde styr på medarbejdernes ferie. Medarbejderen registrerer blot sine feriedage i Intempus App, hvor de selv og administratoren også løbende kan holde overblikket over, hvor mange de har optjent og brugt. Afholder medarbejderen ferie på forskud, kan systemet sættes op til at sætte medarbejderens feriesaldi i minus, så man hele tiden kan bevare overblikket over optjente og brugte feriedage – også dem, man har taget på forskud.

Er du interesseret I at høre mere om, hvordan Intempus kan gøre arbejdsdagen nemmere for netop din virksomhed? Så giv os et kald på: +45 26390400 eller book en gratis og uforpligtende demo her:

Kilder: Ferieloven, Kapitel 2  §7