EU-direktiv skal mindske løngabet mellem mænd og kvinder

EU har i mange år arbejdet for at sikre lige muligheder og behandling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, herunder lige løn for lige arbejde. Senest har de fremsat et løndirektiv, som skal forpligte virksomheder til at oplyse om detaljeret lønstatistik over for medarbejderne. Direktivet forventes at blive vedtaget i løbet af 2023.

Trods EU’s indsats for at sikre ligebehandling mellem kønnene, eksisterer der stadig en lønforskel mellem kvinder og mænd i Europa, hvor kvinder i gennemsnit tjener mindre end mænd for samme arbejde. Et omfattende studie foretaget af CBS i 2022 viser, at kvinder i gennemsnit tjener 7% mindre end mænd for det samme job på den samme arbejdsplads i Danmark. I andre EU-lande er løngabet endnu større.

For at bekæmpe denne ulighed foreslog EU-Kommissionen i 2021 et nyt direktiv, der skal tvinge arbejdsgiverne til større løngennemsigtighed og sikre at mænd og kvinder, der udfører samme arbejde af samme værdi – dvs. arbejde, der kræver samme uddannelse, færdigheder og ansvar – får det samme i løn. 

Hvad betyder direktivet?

Direktivet stiller som nævnt krav til at arbejdsgivere skal sikre løngennemsigtighed, men hvad betyder dét i praksis?

Kravet til øget løngennemsigtighed betyder, at løndata skal gøres mere tilgængelig for de ansatte. Arbejdstagere skal blandt andet have ret til at se lønniveauerne for andre ansatte i den virksomhed, de arbejder i. Derudover skal arbejdsgivere fremover udarbejde en beskrivelse af de objektive kønsneutrale kriterier, der ligger til grund for lønbestemmelsen. Medarbejderne skal have adgang til både disse kriterier og de statistikker, virksomheden udarbejder på lønningerne fordelt på køn. 

Direktivet skal give både medarbejderne og arbejdsgiverne mulighed for at se, om der er forskelle i løn mellem mænd og kvinder, og hvis der er, at gøre en indsats for at rette op på det. 

Derudover vil arbejdsgivere også være forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for ligestilling, der beskriver de skridt, de vil tage for at forbedre ligebehandling på arbejdspladsen. I tilfælde af at en arbejdsgiver ikke overholder reglerne, kan de risikere at skulle betale erstatning til de ansatte.

Hvad forventes direktivet at indeholde?

Direktivet er endnu ikke vedtaget eller offentliggjort på skrift, men det forventes, at aftalen i store træk kommer til at indeholde følgende krav:

  • Virksomheder skal fremover udarbejde en beskrivelse af de objektive kønsneutrale kriterier, som ligger til grund for løndannelsen, og som er tilgængelig for medarbejderne.
  • Virksomheder med flere end 100 medarbejdere skal rapportere om lønforskellen mellem mænd og kvinder i virksomheden.
  • Ved lønforhandling i forbindelse med en nyansat, skal medarbejderen have ret til at få oplyst gennemsnitslønnen for lignende job på arbejdspladsen.
  • I ligelønssager vil forskelsbehandling i løn betragtes som udtryk for diskrimination, indtil andet er bevist.
  • Medlemslandene skal pålægge virksomheder sanktioner som fx bøder, hvis de overtræder reglerne. 

Tidslinje for EU-direktivet

Her kan du blive klogere på processen for udformningen og vedtagelsen af EU-direktivet.

  • I marts 2021 fremsatte EU-kommisionen et forslag til et direktiv om løngennemsigtighed med formålet om at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.
  • Den 15. december 2022 blev EU-parlamentet og Ministerrådet enige om udformningen af det kommende direktiv.
  • Direktivet forventes at blive vedtaget i løbet af 2023, og herefter skal det implementeres i danske virksomheder på over 100 ansatte. 

Hvornår træder direktivet i kraft? 

EU-direktivet forventes at blive vedtaget i Europa-Parlamentet i løbet af 2023. Herefter får medlemslandene 3-5 år til at sikre, at lovgivningen er implementeret, og så kommer det til at gælde for for private og offentlige arbejdspladser med over 100 ansatte. Dog forventes det at det også kommer til at smitte af på mindre virksomheder.

Har I styr på jeres løndata?

Med det nye EU-direktiv bliver det endnu vigtigere at have styr på sine administrative data. Intempus integrerer til nogle af landets førende lønsystemer, som kan gøre det nemt for jer at sikre korrekt og effektiv lønkørsel. Dataene kan flyde frit mellem systemerne og reducere den administrative tid, I bruger på det administrative arbejde.

Hvis du er nysgerrig på at se, om vi integrerer til netop jeres lønsystem, kan du finde et overblik over systemerne her

Du er også velkommen til at booke en uforpligtende demo eller give os et kald på +45 26390400, så vi kan snakke om jeres behov: 

Kilde: Ritzau.dk, DM.dk, Danskerhverv.dk

Cookie-indstillinger