den nye bogføringslov og nye krav

Er du forberedt, når bogføringsloven træder i kraft?

Nye vedtag til bogføringsloven træder i kraft til sommeren 2022. Loven stiller krav til, at alt regnskab og bogføring skal være digitaliseret. Det er derfor vigtigt allerede nu at forberede sig på, hvad de nye regler kan betyde for din virksomhed, da det ellers kan koste dig dyrt. I dette blogindlæg kan du blive klogere på, hvad den nye bogføringslov vil have af betydning for din virksomhed.

Derfor er det vigtigt at leve op til de nye krav i bogføringsloven

Hvis du ikke allerede har overvejet en digital løsning til opbevaring af regnskab og bogføring, så vil det være et godt tidspunkt at starte nu. Den nye bogføringslov vil stille omfattende krav til primært større virksomheder, der i de seneste to år har oversteget en nettoomsætning på 300.000 kr., og dermed har pligt til at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven.

Det vil helt konkret betyde, at virksomheder skal have en digital opbevaring og backup af regnskabsmateriale og bogføring. Loven bliver indført for at sikre, at der ikke bliver foretaget fejl og svindel i virksomheders regnskab og skal dermed styrke regelefterlevelse og reducere fejl i indberetningen. Den nye bogføringslov forventes at træde i kraft 1. juni 2022. Loven får virkning for regnskabsmateriale, der vedrører økonomiske transaktioner, der finder sted fra 1. januar 2023.

Hvilke punkter skal du være opmærksom på?

Det understreges af flere brancheorganisationer og Erhvervsstyrelsen, at det er vigtigt at opbevare sit regnskabsmateriale på digitale servere eller via cloud computing, så myndigheder, der har ret til at efterse dem, nemt kan tilgå dem. Men hvad betyder den nye lov i praksis?

Her er de vigtigste ændringer i den nye bogføringslov:  

  • Et krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet samt en løbende sikkerhedskopiering, som man kan fremvise.
  • Erhvervsstyrelsen har hjemmel til at gennemgå en sikkerhedskontrol på virksomheder, der ikke har indsendt deres første årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision.
  • Et markant forhøjet bødeniveau med mulighed for bøder op til 1,5 mio. kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed.

Fordi lovforslaget er vedtaget i februar 2022, forventes det ikke at få nogen betydning for kalenderårsregnskaberne for 2021.

Økonomiske gevinster følger med den nye bogføringslov

Selvom bogføringsloven stiller nogle ret omfattende krav til, at din virksomhed skal digitalisere alt regnskabsmateriale, kan netop det forhold resultere i en række meget kontante gevinster.

En digitalisering af bilag giver mulighed for at kontrollere for fejl i priser og aftaler, som kan koste virksomheden dyrt. Når man sidder med fakturering, vil der ofte være en del bilag, som samtidigt skal dokumenteres. En stor mængde bilag betyder tidskrævende processer og administrativt tungt arbejde. Fordelen ved at digitalisere denne proces er, at man naturligt får færre omkostninger og reduceret bogføringstiden, så man dermed oplever en økonomisk besparelse. 

Hos Intempus har vi erfaring med, at kunder oplever, at den slags fejl kan rumme store skjulte omkostninger, som de ofte ikke ville have opdaget uden en digital kontrolmekanisme. 

Start din virksomheds digitaliseringsrejse nu

Hos Intempus er vi eksperter på digitale løsninger, som giver dig overblikket i din virksomhed. Med intelligent timeregistrering kan vi hjælpe dig med at gøre den daglige dataindsamling lettere ved registrering af medarbejderes timer, udlæg, kørsel og meget mere. 

Digitaliseringen af bilag i forbindelse med bogføringsloven er en mulighed for automatisk at kontrollere for fejl og priser i aftaler, samtidigt med at du sparer tid på tidskrævende, manuelle processer. Intempus kan afhjælpe håndteringen af dine data ved at gøre brug af integrationer til regnskabssystemer, der gør din bilagshåndtering overskuelig.

Med Intempus kan du foruden at bevare overblikket over alle dine medarbejderes data hurtigt trække oplysninger ud, som du har behov for. Vi går op i, at timeregistrering, administration og fakturering skal være nemt for dig, så du kan koncentrere dig om det vigtige i din virksomhed. Alle data er derfor altid til rådighed ved hånden. 

Har du spørgsmål til bogføringsloven og digitale problemløsninger, så kontakt os på +45 26390400. Du er også velkommen til at booke en gratis og uforpligtende demo, hvor du kan blive klogere på mulighederne med en digital løsning fra Intempus:

Kilde: Erhvervsstyrelsen.dk

Cookie-indstillinger