Beklædningsgodtgørelse_billede_blog

Dét bør du vide om beklædningsgodtgørelse og fradrag for arbejdstøj

Sikkerhedssko, arbejdshandsker, uniformer, hjelme og kitler. I mange brancher er det nødvendigt at have noget særligt tøj på, når man udfører sit arbejde. Hvis du som medarbejder selv betaler eller vedligeholder det, kan du i nogle tilfælde få en beklædningsgodtgørelse. Hvis du som arbejdsgiver køber og tildeler tøjet til medarbejderne, kan der være et skattefradrag at hente. Forstå reglerne her.

Hvad er beklædningsgodtgørelse og fradrag for arbejdstøj?

Beklædningsgodtgørelse er en månedlig, økonomisk kompensation, der ofte gives til medarbejdere, der arbejder i erhverv, hvor de er pålagt at bære særlig arbejdstøj eller uniformer som en del af deres job. Formålet med beklædningsgodtgørelse er at hjælpe med at dække omkostningerne ved at anskaffe og vedligeholde det påkrævede arbejdstøj. 

Beklædningsgodtgørelse udgør ikke en fast sats, men kan variere afhængigt af den gældende overenskomst. Beklædningsgodtgørelsen vil fremgå af din lønseddel. Godtgørelsen er kun beregnet til arbejdstøj, hvilket ikke gælder f.eks. almindeligt hverdagstøj eller hvis der er en særlig dresscode på arbejdspladsen, der kræver at man f.eks. tildækker skuldre og knæ.

Nogle arbejdsgivere leverer arbejdstøj direkte til medarbejderne uden ekstra omkostninger. Arbejdsgiveren kan få skattefradrag for det købte tøj, såfremt beklædningen er beregnet og nødvendig til arbejdsrelateret brug.

Hvem er berettiget til beklædningsgodtgørelse?

Du er berettiget til beklædningsgodtgørelse, hvis:

  • Du anskaffer og vasker dit arbejdstøj selv
  • Du selv skal købe tøjet, men kan få det vasket på arbejdspladsen
  • Du får udleveret tøj af din arbejdsgiver, men selv skal vaske det 

Hvilke typer tøj kan man få beklædningsgodtgørelse for?

Typen af tøj, man kan få beklædningsgodtgørelse for, afhænger af den pågældende branche og arbejdsgiverens politik. Beklædningsgodtgørelse er normalt beregnet til at dække omkostningerne ved arbejdstøj eller uniformer, der er nødvendige for udførelsen af en bestemt jobfunktion. De typer af tøj, der normalt kvalificerer sig til beklædningsgodtgørelse, kan omfatte:

  • Arbejdstøj: Dette kan omfatte tøj, der beskytter medarbejderen mod specifikke risici eller farer i deres arbejdsmiljø. For eksempel kan det være sikkerhedssko, hjelme, overalls, beskyttelsesbriller og andet sikkerhedsudstyr.
  • Uniformer: Uniformer, der kræves i brancher som militær, politi, sundhedsvæsen, hotel- og restaurantvirksomheder, og luftfart, kan kvalificere sig til beklædningsgodtgørelse.
  • Specialiseret tøj: Nogle brancher kan kræve specialiserede uniformer eller tøj, der er specifikt designet til de opgaver, medarbejderen udfører. Dette kan inkludere hvide kitler til læger, arbejdstøj til mekanikere eller uniformer til flybesætninger.
  • Beskyttelsesudstyr: Dette kan omfatte tøj, der beskytter mod farlige kemikalier eller materialer, såsom kemiske beskyttelsesdragter eller strålingsbeskyttelsesudstyr.

Det er vigtigt at bemærke, at de præcise retningslinjer og typer af tøj, der kvalificerer sig til beklædningsgodtgørelse, kan variere fra arbejdsgiver til arbejdsgiver og fra branche til branche. Det er vigtigt at forstå din arbejdsgivers politikker og eventuelt konsultere med arbejdsgiverens HR-afdeling eller fagforening for at få klarhed over, hvilken type tøj der kvalificerer sig til beklædningsgodtgørelse i din specifikke situation.

Skal der betales skat af beklædningsgodtgørelsen?

Der skal som udgangspunkt kun betales skat af beklædningsgodtgørelse, hvis beklædningen bruges privat. Dog gælder det, at hvis tøjet er udleveret af arbejdsgiveren og kan bruges privat, beskattes kun værdien af tøjet. Beklædningsgodtgørelsen er skattefri for medarbejderen, hvis beklædningen er erhvervsmæssigt påkrævet og ikke bruges i fritiden. For at være skattefri bør arbejdsgiveren have fastsat klare retningslinjer for, hvordan beklædningsgodtgørelsen skal bruges.

Hvis arbejdsgiveren selv vælger at købe arbejdstøjet til medarbejderen, kan arbejdsgiveren få skattefradrag for de udgifter, han/hun har til køb af den nødvendige arbejdsbeklædning til de ansatte. For at kunne kræve disse fradrag er det vigtigt, at beklædningen og udgifterne forbundet med det, er dokumenteret og opfylder visse krav i henhold til skattereglerne.

Hvis tøjet er skattefrit, fordi det kun kan bruges i arbejdstiden, er alle dele af beklædningen typisk skattefritaget. Det gælder også for enkeltdele som fx sokker og skjorter, der ellers også kunne bruges uden for arbejdstiden. Det afgørende er nemlig, at de enkelte stykker tøj er nødvendige for den samlede uniform. Hvis værdien af en medarbejders arbejdstøj sammenlagt med øvrige personalegoder overstiger den årlige bagatelgrænse på 6.600 kr. (2023), skal du dog betale skat af beløbet.

Arbejdsmiljøloven stiller krav til dit arbejdstøj

Arbejdsmiljøloven er til for at sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed, når de arbejder. Loven indeholder derfor også krav og regler om både psykiske og fysiske arbejdsforhold på arbejdspladsen, herunder bestemmelser om, hvilke forhold der kræver særligt arbejdstøj. Derfor bør du som arbejdsgiver orientere dig i loven og sikre, at medarbejdernes beklædning lever op til bestemmelserne heri. 

Kilder: Arbejdsmiljøloven, stadsrevisoren.dk

Cookie-indstillinger