Den nye barselsorlov

Hvad betyder den nye barselslov for dine medarbejdere?

Den 2. august 2022 trådte den nye orlovsmodel fra EU’s orlovsdirektiv i kraft. Den nye model har betydning for rammerne for dine medarbejderes barselsafvikling. Nedenstående er et indblik i, hvad reglerne betyder i praksis.

Begge forældre kan afholde barsel

Selvom der fortsat er det samme antal uger til rådighed under barsel, er ugerne med den nye orlovsmodel nu fordelt anderledes og mere ligeligt mellem moderen og faderen/medmoderen. Samtidig er en del af barslen være øremærket til begge forældre. 

Her får du overblikket over de daværende og nye barselsregler. 

De daværende regler

De daværende regler i barselsloven gav samlet set forældrene ret til 52 ugers barsel, som fordeles på følgende måde: 

  • 4 ugers graviditetsorlov til moderen før terminsdato
  • 14 ugers barsel til mor med ret/pligt til afvikling af 2 uger i forbindelse med fødslen 
  • 2 ugers øremærket orlov til faderen/medmoderen i forbindelse med fødslen
  • 32 uger fælles forældreorlov til mor og/eller far

Under de daværende regler er det kun de første 2 uger efter fødslen, der er øremærket til begge forældre.

De nye regler

De nye regler fastholder 52 ugers barsel samlet set. Disse er fordelt således:

  • 4 ugers graviditetsorlov til moderen før terminsdato (4 uger)
  • 2 ugers øremærket orlov til hver forældre i forbindelse med fødslen (4 uger) 
  • 13 ugers orlov til hver forældre, som kan overdrages (26 uger) 
  • 9 ugers orlov til hver forældre, som er øremærket som lønmodtager (18 uger)

Hvad betyder øremærket barsel?

Øremærket barsel betyder, at forældre ikke kan gemme på barselsugerne eller overdrage ugerne til den anden forælder. Hvis de ikke afvikles, vil de derfor bortfalde. De 9 ugers øremærket barsel skal desuden afvikles inden barnets første fødselsdag, ellers vil de også bortfalde.

Lønmodtager eller ej. Der er to mulige barsels modeller

Der er som udgangspunkt to modeller, man kan falde ind under. 

1) Som lønmodtager kan man frit overdrage de 13 uger, som ikke er øremærket, til den anden forældre. De uger som er øremærket (2 + 9 uger) kan dog ikke overdrages. 

2) Er man derimod selvstændig, studerende og ledig falder man ikke ind under denne model, og kan derfor overdrage i alt 22 uger (9+13) til den anden forælder. De første 4 uger, 2 uger til hver forældre, vil fortsat være øremærket. 

Selvom de nye regler ændrer fordelingen af ugerne under barslen, så vil man uanset hvad have ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Denne ret kræver dog, at man opfylder de almindelige krav i barselsloven.

Hold styr på barselstiden

Vores brugervenlige timeregistreringssystem, Intempus, gør det nemmere end nogensinde før at holde styr på dine medarbejderes barselsperiode. Medarbejderne registrerer blot deres barselsdage i Intempus App, og så kan du som administrator bevare det fulde overblik over deres orlovsperiode.

Er du interesseret I at høre mere om, hvordan Intempus kan gøre arbejdsdagen nemmere for netop din virksomhed? Så kontakt os på +45 26390400. Du er også velkommen til at booke en gratis og uforpligtende demo:

Kilde: bm.dk

Cookie-indstillinger