Baby på vej?  Få styr på reglerne for barselsorlov

Når en baby er på vej, er det en glædelig begivenhed for mange – men der er også pludselig en masse ting, man skal sætte sig ind i. Vi giver dig her et overblik over orlovsreglerne, når en lille ny kommer til.

Hvor meget barselorlov har man ret til?

Skulle en af dine medarbejdere blive gravid, har vedkommende ret til fire ugers orlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov. Dog er der nogle overenskomster, der giver den vordende moder ret til mere end fire ugers orlov inden fødslen. Derfor er det vigtigt at tjekke den konkrete overenskomst. 

Derudover har fædre ret til at holde to ugers fædreorlov i løbet af de første 14 uger efter fødslen. De to uger kan lægges, når faderen ønsker det, men skal aftales med arbejdsgiveren. I de i alt 20 uger kan forældrene modtage barselsdagpenge. 

Samtidig gælder det, at medarbejderen senest tre måneder før termin har pligt til at fortælle arbejdsgiveren, hvornår hun forventer at føde, og hvornår vedkommende vil gå på barselsorlov.

Hvor meget forældreorlov har man ret til?

Efter de første 14 ugers barselsorlov gælder det, at både mor og far har ret til forældreorlov – og det har de ret i op til 32 uger.  For fædre gælder det, at de må starte orloven inden for de 14 uger efter fødslen, hvis det ønskes. 

Forældrene har sammenlagt har ret til dagpenge i 32 uger. Dermed har man som forældrepar sammenlagt 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som man kan dele mellem sig. Derudover skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler for forlængelse af forældreorlov. 

Hver af forældrene er nemlig i deres gode ret til at forlænge forældreorloven med otte uger. Men for forældre i arbejde gælder det, at de har ret til at forlænge deres forældreorlov med op til 14 uger. 

De otte og 14 uger er dog de muligheder, nybagte forældre har. Det er nemlig ikke muligt at forlænge orloven med et andet antal uger end otte eller 14 uger. Samtidig skal man være opmærksom på, at man ikke har ret til løn og barselsdagpenge udover de oprindelige 32 ugers orlov.

Kan man holde forældreorlov senere?

De 32 ugers forældreorlov, man har ret til, og kan vælge at dele med sin partner, kan man vælge at udskyde til et senere tidspunkt. Dog skal det afholdes, inden barnet fylder ni år. Samtidig skal man også være opmærksom på, at man mister retten til at forlænge forældreorloven, hvis man vælger at udskyde sin orlov. 

Har man ret til barselsorlov med løn?

Hvorvidt man har ret til barselsorlov med løn afhænger af ens overenskomst eller ansættelseskontrakt. 

Det betyder, at man skal sætte sig godt ind i, hvad ens overenskomst eller ansættelseskontrakt siger om barsel og løn under barsel. Det vil nemlig være det, der er gældende i den konkrete sag.

Kan man holde ferie under barsel?

Man plejer at sige, at barsel er en feriehindring, og derfor kan man som udgangspunkt ikke holde ferie under barsel.

Barselsorlov er én ud af mange forskellige typer af orlov, som dine medarbejdere har ret til at afholde. Der er dog forskellige regler alt efter, hvilken slags orlov, det drejer sig om. Du kan blive klogere på reglerne for orlov her.

Vær opmærksom på de nye regler

I august 2022 trådte den nye barselsorlov i kraft. Med den nye model fordeles ugerne anderledes og mere ligeligt mellem moderen og faderen/medmoderen. Samtidig blev en del af barslen øremærket til begge forældre. Som arbejdsgiver er det vigtigt at du har har styr på disse nye regler, da det kan have betydning for dine medarbejderes arbejdstid. Du kan læse mere om de nye regler for barselsorlov her.

Hold styr på fraværet

Med et digitalt timeregistreringssystem som Intempus bliver det nemt for både medarbejderen og arbejdsgiveren eller administratoren at håndtere alle typer fravær – alt fra ferie, sygdom og omsorgsdage til afspadsering, karensdage og selvfølgelig barsel. Medarbejderen registrerer blot timerne direkte på app, hvorefter administratoren nemt kan godkende og få overblikket over de indberettede (fraværs)timer i Intempus Web. På den måde er der altid styr på medarbejdernes timer og fraværssaldi. 

Er du nysgerrig på, hvordan Intempus kan lette arbejdsdagen og gøre fraværsregistrering nemt, sikkert og korrekt for dig og din virksomhed? Så book en demo helt gratis og uforpligtende her: 

Du er også velkommen til at give os et kald på: +45 26390400

Cookie-indstillinger