Fem spørgsmål og svar, der gør dig klogere på den nye ferielov

Få styr på den nye ferielov

Den nye ferielov. Du har nok hørt om den, men er du 100 % sikker på, hvad den går ud på? Vi har kigget på det og giver dig her et indblik i, hvad det helt præcis kommer til at betyde for dig, din virksomhed og dine medarbejdere, når vi alle går over til et nyt feriesystem.

Hvornår træder den nye ferielov i kraft?

Officielt træder den nye ferielov først i kraft fra 1. september 2020, men allerede nu – og særligt fra 1. september 2019 – vil danske lønmodtagere blive påvirket af omstillingen til det nye system. Her træder overgangsordningen nemlig i kraft.

Hvorfor er der lavet ny ferielov?

Den nye ferielov skal blandt andet være med til at afhjælpe det problem, som mange nyuddannede har stået med i den første tid af deres ansættelse.

Tidligere har nyuddannede nemlig kunne risikere at være ansat 16 måneder, før de kunne holde ferie, fordi de først skulle optjene retten til ferie. Det bliver med den nye ferielov ændret, så nyuddannede – ligesom alle andre – optjener 2,08 feriedag fra første måned af deres ansættelse. 

Med den nye ferielov går feriesystemet fra et optjeningsprincip med forskudt ferie til et samtidighedsprincip, hvilket betyder, at man fremover optjener og afvikler sin ferie samtidig inden for ferieåret. Dermed vil alle – nyuddannet eller ej – kunne bruge den opsparede ferie allerede fra måneden efter.

Hvad kommer der til at ske med den nye ferielov?

Hvor man tidligere optjente sin ferie fra 1. januar til 1. januar og kunne afholde det fra den efterfølgende 1. maj og et år frem, vil man som sagt fremover optjene og afvikle sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder. 

Den periode går fra 1. september, og samtidighedsprincippet betyder, at de 2,08 feriedage, du f.eks. optjener i oktober, allerede kan bruges i november.  

Men for at systemet kan blive implementeret, vil der først være en overgangsperiode. Den vil vare fra 1. september 2019 til 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft. 

Overgangsfasen har to funktioner; 

Den skal få ferieåret til at starte 1. september i stedet for 1. maj.  

Derudover skal den sikre, at tidligere optjent ferie/feriepenge trækkes ud af systemet. Ellers vil man ved overgangen fra det nuværende optjeningsprincip med forskudt ferie til det nye samtidighedsprincip stå i den situation, at nogle medarbejdere har dobbelt så meget ferie som normalt i løbet af 2020. 

Overgangsperioden vil vare fra 1. september 2019 til 1. september 2020 – og den ferie, der er optjent i denne periode, vil dermed ”indefryses”.  Det betyder, at det ikke kan afholdes eller udbetales, før lønmodtageren vælger at forlade arbejdsmarkedet. 

De penge, der ”indefryses”, vil blive forvaltet af ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”. 

Hvad betyder den nye ferielov for dine medarbejdere?

Hvis dine medarbejdere holder ferie med løn, vil de ikke mærke noget til overgangsordningen, men hvis de derimod holder ferie med feriepenge eller feriegodtgørelse, så kan det få nogle skattemæssige konsekvenser for medarbejderne. 

Som arbejdsgiver skal man nemlig afregne skat af pengene i forbindelse med indbetalingen, hvis det er FerieKonto, der udbetaler pengene til vedkommende. Dermed skal medarbejdere med ferie med feriepenge eller feriegodtgørelse betale skat af feriepengene, inden de bliver indefrosset. Altså vil medarbejderen allerede i indefrysningsperioden blive beskattet af de feriepenge, som vedkommende først får udbetalt, når han eller hun forlader arbejdsmarkedet.  

Herefter vil de indefrosne feriepenge blive reguleret én gang om året, hvilket samtidig betyder, at medarbejderen får en årlig saldoopgørelse fra fonden, hvor han kan se sit tilgodehavende inklusiv den årlige regulering. 

Hvis medarbejderen derimod får feriepenge udbetalt af dig som arbejdsgiver, skal vedkommende være opmærksom på, at der er nye regler for, hvornår medarbejderen skal betale skat af pengene – fra 1. september skal der først betales skat af feriepengene, når de bliver udbetalt til medarbejderen. Altså er det først, når vedkommende forlader arbejdsmarkedet, at han eller hun skal betale skat af de indefrosne feriepenge – som til den tid udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler og ikke af arbejdsgiveren.

Også her vil vedkommende få en årlig saldoopgørelse. 

Derudover er der endnu en ting, der ændres med den nye ferielov. Den nye ferielov giver nemlig mulighed for, at en medarbejder kan holde ferie på forskud – altså uden at have optjent ferien endnu – hvis det aftales med arbejdsgiveren. 

Det betyder for eksempel, at hvis Ulla i januar – hvor hun kun har 8,32 feriedage, hvis hun ingen feriedage har brugt – vil tre uger til Australien, så kan hun få de resterende feriedage på forskud, så hun alligevel kan holde tre ugers ferie. Dette er dog ikke noget, medarbejderen har krav på, men som kan aftales mellem medarbejder og arbejdsgiver. 

Hvad betyder den nye ferielov for dig som arbejdsgiver?

For dig som arbejdsgiver er der flere punkter, du skal være opmærksom på i forbindelse med den nye ferielov – det gælder i særdeleshed tidsfrister. 

Når den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020 er der nemlig nye frister for indberetninger og indbetalinger til Feriepengeinfo og Feriekonto. 

Ændringerne for, hvad og hvordan du skal indberette som arbejdsgiver, træder allerede i kraft for overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020. 

I denne periode skal du nemlig indberette al ferie for alle dine medarbejdere – og det gælder både medarbejdere med og uden løn under ferie. 

Samtidig kræver den nye ferielov, at du skal tilpasse virksomhedens systemer og arbejdsprocesser, så I kan håndtere de nye tidsfrister. Der vil nemlig i højere grad være krav om hurtigere sagsbehandling end ved det gamle system. Det skyldes, at medarbejderne med den nye ferielov skal have hurtigere adgang til deres feriepenge, fordi de skal kunne holde ferie i takt med, at de optjener ferien. 

Derudover skal du være opmærksom på, om du skal indberette feriepenge før eller efter skat. Du kan læse mere om de nye regler her 

Hvis I derimod bruger feriepenge eller i stedet en feriekasse, vil den nye ferielov betyde, at I fra september 2020 skal udbetale feriepenge oftere. Derfor skal du være opmærksom på, at der kommer nye frister for betaling til feriekonto. 

I overgangsåret skal pengene derimod betales til opsparingen hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Fik du svar på alt?

Den nye ferielov er indviklet, og det kræver meget plads, hvis alle aspekter af det nye system skal forklares. Derfor kan det være, du sidder tilbage med et spørgsmål eller to. Du er mere end velkommen til at sende dem til os – så skal vi undersøge sagen nærmere og give dig et svar. Kontakt os her.