Systematisk overarbejde – hvad er det, og hvordan bliver du klar til det?

Blog om overtidsregler og overarbejde

Muligheden har været der i et halvt år, og måske er det længe siden, du introducerede dine medarbejdere til systematisk overarbejde. Eller måske er du ikke begyndt at bruge det, fordi virksomheden eller de ansatte ikke helt er klar til det? Det sidste har været tilfældet for Jørgen Dalgas Hedeager fra JDH-Byg.

Hvad er systematisk overarbejde?

“Systematisk overarbejde”. Det blev en af overenskomstforhandlingerne i forårets helt centrale stridspunkter, og begrebet vækker umiddelbart heller ikke positive associationer. Men på trods af frygt for en 42 timers arbejdsuge blev der til sidst stemt ja til OK17 og systematisk overarbejde.

Lad os først se på, hvad det rent faktisk var, de forskellige parter på det private arbejdsmarked blev enige om vedrørende overarbejde – på vegne af i alt 650.000 danske lønmodtagere.

Tidligere havde man ikke noget loft over, hvor mange timer en medarbejder måtte have om ugen. Man så kun på, at gennemsnittet maksimalt var 48 timer om ugen over en fire måneders periode. Med OK17 er der kommet et loft på 42 timers arbejde om ugen, og man kan højst blive tvunget til én overarbejdstime om dagen – overarbejdet skal således fordeles ud over hele arbejdsugen, hvis man skal nå op på 42 timer.

Overarbejdet må kun lægges inden for en afgrænset periode på maksimalt 12 måneder, og opsparet afspadsering skal afvikles inden for samme periode. Herudover er der en række regler for blandt andet varsel af overarbejde. Disse kan læses her:

Hvor lang tid i forvejen skal mester varsle mig om overarbejde?

4 kalenderdage før den uge, hvor overarbejdet skal udføres.

Får jeg overtidsbetaling?

JA!

Kan jeg afspadsere mine overarbejdstimer?

Ja. Dine overarbejdstimer gøres op gennemsnitligt. Det betyder, at du på et år i gennemsnit skal have haft 37 timer om ugen.

Der afspadseres efter aftale.

Hver gang du har afspadseret dine overarbejdstimer, skal mester forhandle en ny aftale med dig.

Kan du og mester ikke blive enige om, hvornår du skal afspadsere, har mester ret til bestemme, men han skal give dig et varsel mindst 6 x 24 timer i forvejen.

Kan jeg blive sat til at overarbejde lørdag/søndag?

Nej

Det hele er et resultat af, at arbejdsgiverne inden for især håndværksbranchen ønskede større fleksibilitet, så de i højere grad kan tilrettelægge deres arbejdsudbud ud fra efterspørgslen. Og svaret blev altså systematisk overarbejde.

Utilfredshed er forståelig

Tømrermester Jørgen Dalgas Hedeager fra JDH-Byg i Aarhus er en af de tømrermestre, der godt kunne tænke sig bruge systematisk overarbejde til at lægge sine medarbejderes timer der, hvor efterspørgslen er.

“Jeg har nogle helt vildt dygtige medarbejdere, som servicerer en masse referencekunder, og vi kan ikke bare hive vikarer ind. Det skal være vores egne folk, fordi vi er meget tæt på vores kunder og værner om den kvalitet, vi vil levere.”

“Så når man har stor efterspørgsel fra gode kunder her i højsæsonen og et begrænset arbejdsudbud til rådighed, er det nærliggende at spørge sine medarbejdere, om ikke man kan finde fælles fodslag om, at de arbejder alt det, de kan trække i efteråret, og så holder noget mere fri i foråret. Der er jo ikke rigtigt noget ferie henover efteråret. Der er en efterårsferie, som nogen holder, og ellers er der ikke ferie før jul. Hvis man kan holde motivationen oppe, mens man arbejder nogle ekstra timer i efteråret, så kan man planlægge sin ferie sammen med alle helligdagene i foråret. Det er min tanke og der, hvor jeg ser systematisk overarbejde som en fordel,” siger Jørgen Dalgas Hedeager, som alt i alt har syv ansatte.

Alligevel har han ikke brugt systematisk overarbejde. For utilfredsheden med overenskomstforhandlingerne var også noget, der blev bemærket hos ejeren af JDH-Byg blandt sine medarbejdere. Her fik han en klar fornemmelse af, at skal det tages i brug, vil det være nødvendigt at trække det ned over hovedet på de ansatte. Det er hverken ønskeligt for tømrermesteren eller lærlingene og svendene, mener Jørgen Dalgas Hedeager, som sagtens kan sætte sig ind i sine ansattes tanker.

“Hvis man uden problemer kunne få fem ekstra effektive arbejdstimer om ugen, så tror jeg godt, det ville kunne løse noget af min udfordring. Problemet er jo, at det er dyrere timer, og de er mere ineffektive, for man er mere træt. Hvis man har knoklet røven ud af bukserne som tømrer i 37 timer på en uge, så kan man lige så godt skylle de fem ekstra timer ud i lokummet. Det er lidt hårdt sat op, men har man en 45-årig tømrersvend, der har været på arbejdsmarkedet i 25 år, så tror jeg ikke, han gider mere. Og det kan jeg sagtens sætte mig ind i, men det ændrer ikke på problematikken.”

“Man kan ikke forvente, at der hver uge hele året rundt er arbejde fra syv til fire. Sådan er vores samfund ikke længere, men det tager lang tid at ændre på i sådan en branche som vores. Længere tid end et halvt år. Men vi skal derhen, hvor medarbejderne siger til sig selv, at ”vi er også nødt til at være fleksible, for den fleksibilitet forventes af vores arbejdsgiver”,” siger Jørgen Dalgas Hedeager og understreger endnu engang, at hvis det er nødvendigt at trække systematisk overarbejde ned over hovedet på sine medarbejdere, vil han ikke gøre brug af det.

Hold styr på tillæg og afspadsering

Men skulle det lykkes at finde fælles fodslag, vil systematisk overarbejde stille højere krav til lønkørslen. For det må alt andet lige forventes, at mængden af overarbejde stiger, mens det samme sker for puljen af afspadsering, der skal afholdes. Og er dit lønsystem klar til at dele alle medarbejdernes timesedler op og få lagt dem i de rigtige kasser? Eller kan du følge os i Intempus, når vi tænker, at indførelsen af systematisk overarbejde kan komme til at øge mængden af fejl på lønsedler?

Hvis ikke, så læs gerne denne blog. Hvis du er travlt optaget med at optimere din forretning, kan vi også lige citere den – efter vores mening – mest væsentlige pointe:

“[…] for medarbejdere med varierende antal timer er det afgørende at få det rigtige antal timer ind i lønsystemet og godkendt, inden der køres løn. Det er altid besværligt, hvis man efter lønnen skal til at udbetale aconto løn, hvis alle timerne ikke var med.”

“Min erfaring er, at det gøres bedst ved at lade medarbejderne selv registrere deres timeforbrug direkte i systemet fulgt op af et tydeligt og enkelt godkendelsesflow.”

Som de tidsregistreringsnørder vi er, varmer det selvfølgelig vores hjerter at læse en tidligere lønchef i Arla sige sådan. Og vi giver ham helt ret. Derfor er Intempus netop indrettet således, at medarbejderne nemt og enkelt kan registrere deres timer (samt meget andet) i vores app. Alt data bliver sendt direkte til lønsystemet, hvor det kan godkendes af bogholderen i virksomheden. Så hvis arbejdstimerne er indberettet korrekt, bliver lønnen også fejlfri, da alle manuelle processer og dermed fejlkilder er skåret væk.

Gør overarbejdsregistrering nemt med Intempus

Og så kommer vi ad omveje til den egentlige pointe med dette blogindlæg; at Intempus er i stand til at håndtere de overtidsregler, indførelsen af systematisk overarbejde vil medføre. Så uanset om du har én, to, tre eller flere typer af overarbejde med varierende tillæg og afspadsering, kan vi hjælpe dig med at sætte Intempus op, så dine medarbejdere bare skal registrere deres timer i appen – og så sørger vi sammen med dit lønsystem for, at de får den korrekte løn, og at du overholder overenskomsten.

Samtidig vil du hele tiden have overblik over, hvor stor en pulje afspadsering dine medarbejdere har sparet op, og på den måde står du bedre rustet til at kunne lægge en plan for, hvordan den bliver afviklet – som du jo er forpligtet til i den nye overenskomst.

I JDH-Byg bruger de Intempus, og her er forventningen da også, at Intempus kommer til at rydde én forhindring af vejen, skulle de begynde at bruge systematisk overarbejde.

“Vi har en timesats, der hedder ”overarbejde til afspadsering”. Og ligeså vil systematisk overarbejde eller et andet kompromis skulle administreres, og det vil vi gøre i Intempus. Det har jeg i hvert fald en klar forventning om, at Intempus kan. Uden ekstra omkostninger!” griner Jørgen Dalgas Hedeager, hvilket nu er unødvendigt, for Intempus kan altså allerede håndtere systematisk overarbejde.

Mangler din virksomhed en nem og overskuelig måde at holde styr på overtidsregler og afspadsering? Så kontakt os endelig på 26 390 400 eller læs mere her.