Hvad betyder den nye barselslov for dine medarbejdere?

Fra 2. august 2022 træder den nye orlovsmodel fra EU’s orlorvsdirektiv i kraft. Det skaber nye rammer for dine medarbejdere, når de skal afvikle barsel. Nedenstående er et indblik i, hvad det kommer til at betyde i praksis.

Begge forældre kan afholde barsel

Selvom der fortsat vil være det samme antal uger til rådighed under barsel, vil ugerne med den nye orlovsmodel nu blive fordelt anderledes og mere ligeligt mellem moderen og faderen/medmoderen. Samtidig vil en del af barslen være øremærket til begge forældre. 

Her får du overblikket over de nuværende og nye barselsregler. 

 

De nuværende regler

De nuværende regler i barselsloven giver samlet set forældrene ret til 52 ugers barsel, som fordeles på følgende måde: 

  • 4 ugers graviditetsorlov til moderen før terminsdato
  • 14 ugers barsel til mor med ret/pligt til afvikling af 2 uger i forbindelse med fødslen 
  • 2 ugers øremærket orlov til faderen/medmoderen i forbindelse med fødslen
  • 32 uger fælles forældreorlov til mor og/eller far

Under de nuværende regler er det kun de første 2 uger efter fødslen, der er øremærket til begge forældre.

De nye regler

De nye regler fastholder 52 ugers barsel samlet set. Disse er fordelt således:

  • 4 ugers graviditetsorlov til moderen før terminsdato (4 uger)
  • 2 ugers øremærket orlov til hver forældre i forbindelse med fødslen (4 uger) 
  • 13 ugers orlov til hver forældre, som kan overdrages (26 uger) 
  • 9 ugers orlov til hver forældre, som er øremærket som lønmodtager (18 uger)
Skaermbillede-2022-02-24

Hvad betyder øremærket barsel?

Øremærket barsel betyder, at forældre ikke kan gemme på barselsugerne eller overdrage ugerne til den anden forælder. Hvis de ikke afvikles, vil de derfor bortfalde. De 9 ugers øremærket barsel skal desuden afvikles inden barnets første fødselsdag, ellers vil de også bortfalde.

Lønmodtager eller ej. Der er to mulige barsels modeller.

Der er som udgangspunkt to modeller, man kan falde ind under. 

1) Som lønmodtager kan man frit overdrage de 13 uger, som ikke er øremærket, til den anden forældre. De uger som er øremærket (2 + 9 uger) kan dog ikke overdrages. 

2) Er man derimod selvstændig, studerende og ledig falder man ikke ind under denne model, og kan derfor overdrage i alt 22 uger (9+13) til den anden forælder. De første 4 uger, 2 uger til hver forældre, vil fortsat være øremærket. 

Selvom de nye regler ændrer fordelingen af ugerne under barslen, så vil man uanset hvad have ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Denne ret kræver dog, at man opfylder de almindelige krav i barselsloven.

Vær opmærksom på de nye regler

Det er vigtigt at være opmærksom på de nye ovenstående som arbejdsgiver, da det kan have betydning for dine medarbejderes arbejdstid.

Du kan læse mere om de nuværende regler for barselsorlov her, men fra 2. august 2022 vil de ovenstående regler være gældende. 

Er der noget, du mangler at få svar på? Så kontakt os hos Intempus. Så undersøger vi det for dig.

Kilde: bm.dk